Daty

Kalendarz dat

1672

 • 26.8

  Załoga twierdzy w Kamieńcu Podolskim, po kilkunastu dniach oblężenia, skapitulowała przed armią turecką.

 • 28.8

  Wojska tureckie po trwającym dziesięć dni oblężeniu zajęły twierdzę w Kamieńcu Podolskim.

 • 6.10

  Wojska tureckie zakończyły oblężenie Lwowa.

 • 7.10

  Pod Niemirowem oddziały hetmana Jana Sobieskiego starły się w dwudniowej bitwie z tatarskimi czambułami dowodzonymi przez Dżiambet-Gireja-Sołtana.

 • 9.10

  Wojska hetmana Jana Sobieskiego pokonały Tatarów w bitwie pod Komarnem.

 • 16.10

  W obozie sułtańskim pod Buczaczem podpisany został polsko-turecki traktat, w którym Rzeczpospolita zrzekała się na rzecz Turcji Ukrainy (województw bracławskiego i kijowskiego) oraz Podola wraz z Kamieńcem, zobowiązała się również do płacenia sułtanowi rocznego haraczu w wysokości 22 tys. czerwonych złotych.

 • 16.10

  Pod Gołębiem niedaleko Puław stronnicy króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego zawiązali w jego obronie konfederację, występując przeciwko stronnictwu profrancuskiemu, dążącemu do jego detronizacji.

 • 6.11

  W Kłajpedzie (Memel) ścięty został Christian Ludwig von Kalkstein, pruski szlachcic, pułkownik polskich wojsk koronnych, jeden z przywódców antyelektorskiej opozycji w Prusach Książęcych i zwolennik zbliżenia z Rzeczpospolitą.

 • 23.11

  Jan Sobieski. Źródło: CBN Polona

  Pod Szczebrzeszynem wojska wierne hetmanowi Janowi Sobieskiemu zawiązały konfederację przeciwko stronnikom króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, skupionym w konfederacji gołąbskiej.

 • 16.12

  Król Jan II Kazimierz Waza. Źródło: BN Polona

  W opactwie Nevers we Francji zmarł były król polski Jan II Kazimierz Waza, panujący w latach 1648-1668.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL