Daty

Kalendarz dat

1682

  • 4.4

    Michał Kazimierz Pac. Źródło: CBN Polona

    W majątku Waka, dziś w granicach Wilna, zmarł Michał Kazimierz Pac, hetman wielki litewski, wojewoda wileński, fundator wielu świątyń, m.in. kościoła świętych Piotra i Pawła w Wilnie, w którym został pochowany.

  • 31.12

    Urodził się Kasper Niesiecki, jezuita, genealog i heraldyk, autor „Herbarza polskiego”.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL