Daty

Kalendarz dat

1698

  • 13.8

    Król Polski i elektor saski August II Mocny oraz car Rosji Piotr I Wielki zawarli w Rawie Ruskiej sojusz wojskowy wymierzony przeciwko Szwecji.

  • 9.9

    Hetman polny koronny Feliks Potocki. Źródło: CBN Polona

    Pod Podhajcami hetman polny koronny Feliks Potocki pokonał wojska tatarskie.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL