Daty

Kalendarz dat

1701

  • 1.8

    W Niedzieliskach zmarł Jan Chryzostom Pasek, szlachcic, żołnierz, autor „Pamiętników”, w których opisywał swą służbę Rzeczpospolitej oraz życie codzienne szlachty; „Pamiętniki” zawierające rubaszne gawędy, mowy, pieśni i przyśpiewki, paszkwile, makaronizmy, weszły do kanonu polskiej literatury.

  • 27.11

    W Szwecji urodził się Anders Celsius (Celsjusz) - astronom i fizyk, twórca 100-stopniowej skali temperatury nazwanej od jego imienia.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL