Daty

Kalendarz dat

1736

 • 26.1

  Abdykacja Stanisława Leszczyńskiego, dotychczasowego króla Polski.

 • 9.7

  Zakończenie obrad Sejmu pacyfikacyjnego: uznanie Augusta III za króla, dla stronników Stanisława Leszczyńskiego amnestia. Był to jedyny sejm w czasie panowania Augusta III, który nie został zerwany.

 • 24.8

  Portret Stanisława Małachowskiego – obraz Józefa Peszka ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Fot. PAP/Repodrukcja

  W Końskich urodził się Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego.

 • 12.10

  W Gdańsku urodził się Michał Jerzy Poniatowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL