Daty

Kalendarz dat

1763

 • 15.1

  W Hubertusburgu w Saksonii zawarty został traktat pokojowy pomiędzy Prusami a Austrią i Saksonią, potwierdzający przynależność Śląska i Kłodzka do Prus.

 • 7.4

  „Nowe Ateny” ks. Benedykta Chmielowskiego. Źródło: Wikimedia Commons

  W Firlejowie zmarł Benedykt Chmielowski, ksiądz, pisarz, autor „Nowych Aten”, pierwszej encyklopedii polskiej, zawierającej m.in. słynną definicję konia: „koń jaki jest, każdy widzi”.

 • 7.5

  Książę Józef Poniatowski. Źródło: CBN Polona

  W Wiedniu urodził się książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta, generał, minister wojny i naczelny wódz wojsk Księstwa Warszawskiego; marszałek Francji.

 • 5.10

  W Dreźnie zmarł August III Wettyn, elektor saski i król Polski od 1733 r.

 • 28.10

  W Dreźnie zmarł Heinrich von Bruehl, minister saski, bliski doradca Augusta III.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL