Daty

Kalendarz dat

1798

 • 12.2

  Marcello Bacciarelli - portret Stanisława Augusta Poniatowskiego. Źródło: BN Polona

  W Petersburgu zmarł Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski, jednym z największych jego osiągnięć było zwołanie Sejmu Czteroletniego i uchwalenie 3 maja 1791 r. pierwszej w Europie konstytucji; przez jednych obarczany odpowiedzialnością za rozbiory i utratę suwerenności, przez innych uznawany za bezskutecznie walczącego o reformy. 

 • 1.10

  W Warszawie założono tajne Towarzystwo Republikanów Polskich; jego członkowie za swego przywódcę uznawali Tadeusza Kościuszkę.

 • 19.10

  Papież Pius VI. Źródło: CBN Polona

  Bulla papieża Piusa VI erygująca diecezję warszawską.

 • 22.10

  Józef Sułkowski - obraz Antoniego Brodowskiego. Fot. NAC

  W Kairze w czasie arabskiego powstania przeciwko Francuzom zginął Józef Sułkowski, oficer polski i francuski; jakobin, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. i Powstania Kościuszkowskiego; adiutant gen. Napoleona Bonaparte.

 • 23.11

  Klementyna Hoffmanowa. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie urodziła się Klementyna Hoffmanowa, pisarka, pedagog, autorka m.in. utworów dla dzieci i młodzieży.

 • 24.12

  Adam Mickiewicz. Źródło: CBN Polona

  W Zaosiu koło Nowogródka urodził się Adam Mickiewicz, czołowy twórca romantyzmu polskiego; autor „Ody do młodości”, „Ballad i romansów”, poematów historycznych „Grażyna” i „Konrad Wallenrod”, „Sonetów krymskich”, „Dziadów”, a także poematu „Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie”, autor broszury publicystycznej „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”, publicysta, działacz polityczny; jego ciało zostało przewiezione do Paryża i pochowane na cmentarzu w podparyskim Montmorency; w 1890 r. szczątki poety sprowadzono do Polski i złożono w krypcie na Wawelu.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL