Daty

Kalendarz dat

1816

 • 7.2

  W Warszawie urodził się Józef Bohdan Dziekoński, pisarz epoki romantyzmu, związany z Cyganerią Warszawską, autor powieści „Sędziwoj”.

 • 12.2

  Ks. Józef Stolarczyk. Fot. NAC

  W Wysokiej urodził się Józef Stolarczyk, pierwszy proboszcz Zakopanego, taternik, współzałożyciel Towarzystwa Tatrzańskiego.

 • 16.2

  W Kielcach z inicjatywy Stanisława Staszica założona została Szkoła Akademiczno-Górnicza.

 • 20.2

  Portret Stanisława Staszica pędzla Jana Gładysza. Fot. PAP/W. Kryński, T. Prażmowski

  W Kielcach z inicjatywy Stanisława Staszica założona została Szkoła Akademiczno-Górnicza.

 • 20.7

  W „Gazecie Warszawskiej” ukazał się tekst „Pieśni narodowej za pomyślność króla” autorstwa Alojzego Felińskiego, która stała się oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. znana jest pod tytułem „Boże, coś Polskę”.

 • 5.8

  Gen. Tomasz Wawrzecki. Fot. Wikimedia Commons

  W Widzach Łowczyńskich zmarł gen. Tomasz Wawrzecki, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie powstania 1794 r. (po dostaniu się do rosyjskiej niewoli Tadeusza Kościuszki), członek Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, minister sprawiedliwości w Królestwie Polskim.

 • 23.9

  W Marymoncie (obecnie Warszawa) powołano Instytut Agronomiczny - pierwszą wyższą szkołę rolniczą na ziemiach polskich, z którego w późniejszym czasie powstała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

 • 24.9

  Gen. Michał Sokolnicki. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie w wyniku wypadku (stratowany przez konia na Placu Saskim) zmarł gen. Michał Sokolnicki, inżynier, uczestnik wojny z Rosją w 1792 r. i Powstania Kościuszkowskiego oraz wojen napoleońskich.

 • 19.11

  Car Aleksander I wręcza dyplom fundacyjny Szkoły Głównej, noszącej od 1817 r. nazwę Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Grafika włoska. 1831 r. Źródło: BN Polona

  Cesarz Rosji i król Polski Aleksander I podpisał dyplom fundacyjny Szkoły Głównej, noszącej od 1817 r. nazwę Uniwersytetu Królewskiego Warszawskiego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL