Daty

Kalendarz dat

1817

 • 3.1

  Fragment okładki „Króla Ryszarda III” Szekspira w przekładzie Józefa Paszkowskiego. 1924 r. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie urodził się Józef Paszkowski, poeta, jeden z najwybitniejszych polskich tłumaczy dramatów Williama Szekspira.

 • 13.1

  W czasie obrad Senatu Rzeczpospolitej Krakowskiej prof. Feliks Radwański przedstawił referat na temat wartości historycznej północnej części murów Krakowa, z wieżą Floriańską i Barbakanem. Pod wpływem referatu Radwańskiego władze Krakowa zrezygnowały z planów wyburzenia tej części murów.

 • 14.2

  Onufry Kopczyński. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie zmarł Onufry Kopczyński, pijar, poeta, językoznawca, autor pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego.

 • 12.3

  W Królestwie Polskim powołany został Korpus Górniczy, formacja obejmująca personel państwowych kopalni i hut.

 • 4.5

  Florian Ceynowa. Źródło: Wikimedia Commons

  W Sławoszynie w powiecie puckim urodził się Florian Ceynowa, badacz folkloru kaszubskiego, działacz społeczny i polityczny, lekarz. 

 • 12.5

  W Warszawie otwarta została pierwsza na ziemiach polskich Giełda Papierów Wartościowych.

 • 28.5

  Urodził się Jerzy Henryk Lubomirski, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego oraz austriackiej Rady Państwa i Izby Panów; kurator Ossolineum we Lwowie, mecenas kultury.

 • 4.6

  Cesarz austriacki Franciszek I zatwierdził statut Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. 

 • 5.7

  W Końskich zmarł Michał Dymitr Krajewski, pijar, pisarz, działacz oświatowy, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 • 23.7

  Książę Józef Poniatowski. Źródło: CBN Polona

  W krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu pochowano księcia Józefa Poniatowskiego.

 • 1.10

  Adam Mickiewicz. Źródło: CBN Polona

  Na Uniwersytecie Wileńskim powstało tajne Towarzystwo Filomatów, którego założycielami byli m.in. Józef Jeżowski, Tomasz Zan, Adam Mickiewicz i Jan Czeczot.

 • 13.10

  W Wilnie odbyło się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Filomatów.

 • 15.10

  Tadeusz Kościuszko. Fot. PAP/Reprodukcja

  W Solurze w Szwajcarii zmarł Tadeusz Kościuszko, generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz wojny polsko-rosyjskiej z 1792 r.; Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794 r.

 • 23.10

  Ks. Jakub Falkowski, założyciel Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie w Pałacu Kazimierzowskim otwarto Instytut Głuchoniemych.

 • 13.11

  We Lwowie powstał Zakład Narodowy im. Ossolińskich „Ossolineum” - jeden z najważniejszych ośrodków badań nad kulturą polską.

 • 11.12

  Portret Marii Walewskiej. Zbiory Muzeum w Wilanowie. Fot. PAP/PAI/T. Prażmowski

  W Paryżu zmarła Maria Walewska, hrabina, kochanka cesarza Napoleona Bonaparte; z ich związku narodził się syn Aleksander Walewski, przyszły minister spraw zagranicznych Francji.

 • 27.12

  W Berezowicy Małej urodził się Florian Ziemiałkowski, prawnik, polityk, prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego i wiedeńskiej Rady Państwa, w latach 1873-1888 minister do spraw Galicji.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL