Daty

Kalendarz dat

1832

 • 26.2

  Car Mikołaj I ogłosił Statut Organiczny Królestwa Polskiego, który zastąpił zniesioną konstytucję.

 • 13.3

  W Petersburgu zmarł Aleksander Orłowski, malarz, batalista.

 • 17.3

  W Paryżu powstało Towarzystwo Demokratyczne Polskie.

 • 31.3

  W Warszawie zmarł Antoni Brodowski, malarz, przedstawiciel klasycyzmu.

 • 29.4

  Książę Adam Czartoryski. Źródło: Wikimedia Commons

  W Paryżu założono Towarzystwo Literackie Polskie, w późniejszym okresie znane jako Towarzystwo Historyczno-Literackie. Prezesem Towarzystwa został książę Adam Jerzy Czartoryski.

 • 31.5

  Władze carskie rozpoczęły budowę Cytadeli Warszawskiej. Kamień węgielny pod nią położył namiestnik Królestwa Polskiego Iwan Paskiewicz.

 • 9.6

  Portret papieża Grzegorza XVI - Paul Delaroche. Źródło: Wikimedia Commons

  Papież Grzegorz XVI ogłosił encyklikę "Cum primum", potępiającą Powstanie Listopadowe, jako bunt podjęty przeciwko legalnej władzy.

 • 21.9

  Walter Scott. Źródło: Wikimedia Commons

  W Abbotsford w Szkocji zmarł Walter Scott, poeta, pisarz, autor powieści historycznych.

 • 28.12

  Z inicjatywy przebywających na emigracji Joachima Lelewela i Józefa Zaliwskiego powstał komitet Zemsta Ludu. Jego celem było przygotowanie i wywołanie kolejnego powstania na ziemiach polskich.

 • 30.12

  Ks. Stanisław Brzóska. Źródło: Wikimedia Commons

  W Dokudowie na Podlasiu urodził się Stanisław Brzóska, ksiądz, w czasie Powstania Styczniowego naczelny kapelan wojsk powstańczych na Podlasiu, dowódca ostatniego oddziału walczącego do grudnia 1864 r.; aresztowany i stracony przez władze carskie w maju 1865 r. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL