Daty

Kalendarz dat

1856

 • 29.1

  W Brzeżanach na Ukrainie urodził się Aleksander Brueckner, filolog slawista, historyk kultury, autor m.in. "Dziejów literatury polskiej w zarysie", "Dziejów kultury polskiej", "Dziejów języka polskiego" i "Encyklopedii Staropolskiej".

 • 1.2

  W Warszawie zmarł Iwan Paskiewicz, rosyjski generał, od roku 1832 do śmierci namiestnik Królestwa Polskiego; zwolennik polityki rusyfikacyjnej.

 • 20.2

  Otwarto pierwszy odcinek Kolei Galicyjskiej – dwutorową trasę Kraków-Dębica.

 • 7.3

  W Piotrowicach zmarł Kajetan Koźmian, prawnik, poeta, krytyk literacki, urzędnik rządowy w okresie księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, senator-kasztelan Królestwa.

 • 1.6

  W Białyninie w pobliżu Sochaczewa urodził się Władysław Ślewiński, malarz, postimpresjonista.

 • 24.9

  Ludwik Waryński. Źródło: Wikimedia Commons

  W Martynówce koło Kaniowa na Ukrainie urodził się Ludwik Waryński, działacz i ideolog polskiego ruchu socjalistycznego, twórca Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” – pierwszej polskiej partii robotniczej.

 • 18.12

  W Manchesterze urodził się Joseph John Thomson, angielski fizyk, którego badania doprowadziły do odkrycia elektronu; laureat Nagrody Nobla.

 • 27.12

  Uruchomione zostały pierwsze w Warszawie uliczne latarnie gazowe: wzdłuż Ludnej, Książęcej, Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia, a także na Placu Zamkowym.

 • 28.12

  Thomas Woodrow Wilson. Fot. Biblioteka Kongresie USA. Źródło: Wikimedia Commons

  W Stanach Zjednoczonych urodził się Thomas Woodrow Wilson – prezydent USA w latach 1913-1921; w orędziu do Kongresu z 8 stycznia 1918 r. przedstawił program pokojowy, znany jako 14 punktów Wilsona; 13. punkt dotyczył kwestii powstania niepodległej Polski.

 • 31.12

  Wojciech Kossak. 1926 r. Fot. NAC

  W Paryżu urodził się Wojciech Kossak, malarz, przedstawiciel nurtu malarstwa historycznego i batalistycznego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL