Daty

Kalendarz dat

1863

 • 1.1

  Prezydent USA Abraham Lincoln. Źródło: Wikimedia Commons

  Proklamacja prezydenta USA Abrahama Lincolna o zniesieniu niewolnictwa.

 • 1.1

  Pierre de Coubertin. Źródło: Library of Congress

  W Paryżu urodził się Pierre de Coubertin, pomysłodawca i realizator idei nowożytnych igrzysk olimpijskich.

 • 14.1

  Aleksander Wielopolski. Źródło: CBN Polona

  W nocy z 14 na 15 stycznia na rozkaz naczelnika Rządu Cywilnego w Królestwie Polskim margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w Warszawie przeprowadzono brankę - przymusowy pobór polskiej młodzieży do rosyjskiego wojska; branka przyspieszyła decyzję Komitetu Centralnego Narodowego o wybuchu Powstania Styczniowego.

 • 17.1

  W Manchesterze urodził się David Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii w latach 1916-1922; w 1919 r. w czasie konferencji pokojowej w Paryżu przeciwny polskim postulatom dotyczącym Górnego Śląska, Gdańska i Warmii.

 • 19.1

  Gen. Ludwik Mierosławski. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: Centralny Komitet Narodowy uchwalił oddanie dyktatury i naczelnego dowództwa powstania gen. Ludwikowi Mierosławskiemu.

 • 22.1

  Obraz „Bitwa” Artura Grottgera z cyklu „Polonia” 1863. Źródło: CBN Polona

  Wybuch Powstania Styczniowego: Komitet Centralny Narodowy wydał manifest, w którym ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał „naród Polski, Litwy i Rusi” do walki.

 • 2.2

  Maria Rodziewiczówna. Źródło: NAC

  We wsi Pieniuga na Grodzieńszczyźnie urodziła się Maria Rodziewiczówna, powieściopisarka, autorka książek „Dewajtis”, „Wrzos”, „Czahary”, „Lato leśnych ludzi”.

 • 3.2

  Powstanie Styczniowe: zwycięskie starcie wojsk powstańczych z siłami rosyjskimi pod Węgrowem.

 • 3.2

  Ksiądz Józef Londzin. Fot. NAC

  W Zabrzegu koło Czechowic urodził się Józef Londzin, ksiądz, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim, historyk; w latach 1918-1920 przewodniczący Polskiej Rady Narodowej na Śląsku Cieszyńskim, poseł na Sejm, senator; część źródeł jako datę urodzenia Londzina podaje 3 lutego 1862 r.

 • 6.2

  Powstanie Styczniowe: Dwudniowe walki powstańców z wojskami rosyjskimi w Siemiatyczach, zakończone sukcesem Rosjan i spaleniem przez nich miasteczka. 

 • 7.2

  We Lwowie urodził się Mieczysław Sołtys, kompozytor, dyrygent, pedagog.

 • 8.2

  W Petersburgu zawarty został rosyjsko-pruski układ dotyczący współpracy obu państw w zwalczaniu powstania w Królestwie Polskim, tzw. Konwencja Alvenslebena. 

 • 9.2

  W Siemianowicach Śląskich urodził się Aleksander Skowroński, ksiądz, działacz narodowy na Górnym Śląsku.

 • 11.2

  Powstańcy po dowództwem generała Mariana Langiewicza pokonali Rosjan w bitwie pod Słupią w Świętokrzyskim.

 • 12.2

  Powstanie Styczniowe: Pod Świętym Krzyżem oddziały powstańcze pod dowództwem Mariana Langiewicza i Dionizego Czachowskiego odparły rosyjski atak, zadając przeciwnikowi ciężkie straty. 

 • 17.2

  Powstanie Styczniowe: Bitwy pod Miechowem i Staszowem.

 • 17.2

  W Genewie powstał Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym Żołnierzom; w 1880 r. przemianowany na Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

 • 21.2

  W Warszawie zmarł Henryk Marconi, architekt włoskiego pochodzenia, projektant wielu znanych warszawskich budynków, m.in. Hotelu Europejskiego oraz kościołów św. Boromeusza przy ul. Chłodnej i Wszystkich Świętych na Grzybowie.

 • 23.2

  Powstanie Styczniowe: po porażkach odniesionych pod Krzywosądzem i Nową Wsią Ludwik Mierosławski zrzekł się stanowiska dyktatora powstania i opuścił Królestwo Polskie.

 • 24.2

  Powstanie Styczniowe: Pod Małogoszczą doszło do bitwy pomiędzy oddziałami gen. Mariana Langiewicza i wojskami rosyjskimi; w wyniku starcia gen. Langiewicz zmuszony był wycofać się w stronę granicy Galicji. 

 • 4.3

  Polskie oddziały powstańcze pod wodzą gen. Mariana Langiewicza stoczyły bitwę z Rosjanami pod Pieskową Skałą.

 • 5.3

  Powstanie Styczniowe: W starciu pod Skałą poległ Andrij Potebnia, rosyjski oficer pochodzenia ukraińskiego, walczący po stronie powstańców w oddziale gen. Mariana Langiewicza; założyciel tajnej rewolucyjnej organizacji oficerów rosyjskich w Królestwie Polskim; w 1862 r. dokonał nieudanego zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego gen. Aleksandra Luedersa.

 • 9.3

  Powstanie Styczniowe: bitwa pod Myszyńcem.

 • 11.3

  Gen. Marian Langiewicz. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: w obozie w Goszczy pod Krakowem gen. Marian Langiewicz został ogłoszony dyktatorem powstania.

 • 17.3

  Powstanie Styczniowe: Bitwa pod Chrobrzem.

 • 18.3

  Gen. Marian Langiewicz. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: pod Grochowiskami doszło do zwycięskiej dla Polaków bitwy z wojskami rosyjskimi; obie strony poniosły w walce duże straty; po zakończeniu bitwy gen. Marian Langiewicz podzielił swój korpus i na czele niewielkiego oddziału udał się do Galicji, gdzie spodziewał się uzyskać pomoc dla powstańców.

 • 19.3

  Gen. Marian Langiewicz. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: dyktator powstania gen. Marian Langiewicz został aresztowany przez Austriaków po przekroczeniu granicy pod Opatowem; władzę nad powstaniem objął Tymczasowy Rząd Narodowy.

 • 29.3

  Józef Lompa. Źródło: Wikimedia Commons

  W Woźnikach zmarł Józef Lompa, śląski pisarz, nauczyciel i etnograf.

 • 5.4

  Powstanie Styczniowe: pod Szklarami Rosjanie rozbili 500-osobowy oddział galicyjskich ochotników.

 • 12.4

  Stefan Bobrowski. Źródło: CBN Polona

  W okolicach Rawicza w pojedynku sprowokowanym przez przeciwników politycznych zginął Stefan Bobrowski, członek tajnego Komitetu Centralnego Narodowego; od stycznia 1863 r. właściwy kierownik Powstania Styczniowego, organizator i członek Tymczasowego Rządu Narodowego. 

 • 29.4

  W Loosdorf w Austrii urodziła się Halka Ledóchowska, misjonarka, klawerianka, pisarka; założycielka Sodalicji św. Piotra Klawera (klawerianki); beatyfikowana w 1975 r.

 • 4.5

  W Gruszczycach koło Sieradza urodził się Edmund Osterloff, pionier polskiej fotografii artystycznej.

 • 4.5

  Ignacy Mystkowski. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: w nocy z 4 na 5 maja oddział Ignacego Mystkowskiego urządził pod Stokiem na Mazowszu zasadzkę na wojska rosyjskie, odnosząc jedno z największych polskich zwycięstw podczas Powstania. 

 • 5.5

  Powstanie Styczniowe: w bitwie pod Krzykawką poległ gen. Francesco Nullo, dowódca włoskich ochotników walczących u boku powstańców.

 • 7.5

  Zygmunt Sierakowski. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: rozpoczęła się trzydniowa, zwycięska dla Rosjan seria bitew pod Birżami na Litwie. 

 • 10.5

  Pieczęć Rządu Narodowego. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstanie Styczniowe: Tymczasowy Rząd Narodowy przekształcił się w Rząd Narodowy; wprowadzono nową pieczęć okrągłą z tarczą herbową z wizerunkiem Orła, Pogoni i Archanioła Michała, zwieńczoną jagiellońską koroną oraz napisem "Rząd Narodowy. Równość Wolność Niepodległość". 

 • 15.5

  Zygmunt Padlewski. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: W Płocku rozstrzelany został przez władze rosyjskie Zygmunt Padlewski, członek Komitetu Centralnego Narodowego, naczelnik warszawskiej organizacji miejskiej oraz Powstania w guberni płockiej.

 • 26.5

  Henryk Dmochowski. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstanie Styczniowe: w czasie starcia z wojskami rosyjskimi niedaleko wsi Porzecze na terenie Białorusi poległ Henryk Dmochowski – dowódca oddziału powstańczego, rzeźbiarz, uczestnik Powstania Listopadowego.

 • 1.6

  Powstanie Styczniowe: między Małkinią a Czyżewem dróżnik kolejowy dokonał sabotażu poprzez rozkręcenie szyn doprowadzając do katastrofy rosyjskiego pociągu, w wyniku której zginęło 20 oficerów i 600 żołnierzy. 

 • 3.6

  Powstanie Styczniowe: w Wilnie został rozstrzelany ks. Stanisław Iszora, pierwsza ofiara terroru nowego generał-gubernatora wileńskiego Michaiła Murawjowa. 

 • 9.6

  Bank Polski na pl. Bankowym w Warszawie - litografia z 1834 r. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: pracownicy Banku Polskiego na pl. Bankowym w Warszawie przekazali powstańcom dowodzonym przez Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy Głównej Królestwa w wysokości 3,6 miliona złotych, 500 tysięcy rubli rosyjskich i wielu listów zastawnych. 

 • 20.6

  Powstanie Styczniowe: przegrana powstańców pod dowództwem gen. Zygmunta Jordana w bitwie pod Komorowem. 

 • 27.6

  Zygmunt Sierakowski. Źródło: CBN Polona

  Na Placu Łukiskim w Wilnie z rozkazu władz carskich powieszony został przywódca Powstania Styczniowego na Żmudzi Zygmunt Sierakowski.

 • 6.7

  Powstanie Styczniowe: oddział Zygmunta Chmieleńskiego odniósł zwycięstwo nad oddziałem rosyjskim w bitwie pod Janowem koło Częstochowy.

 • 8.8

  "Bitwa pod Żyrzynem 1863". Źródło: Wikimedia Commons

  Powstanie Styczniowe: oddział gen. Michała Heydenreicha pod Żyrzynem odniósł zwycięstwo nad liczącym około 500 żołnierzy oddziałem rosyjskim. Bitwa uważana jest za jedno z największych zwycięstw powstańców w 1863 r.

 • 24.8

  Powstanie Styczniowe: klęska powstańców pod Fajsławicami.

 • 3.9

  Powstanie Styczniowe: zwycięska dla powstańców bitwa pod Panasówką niedaleko Zwierzyńca.

 • 6.9

  Powstanie Styczniowe: Klęska powstańców w bitwie pod Batorzem na Lubelszczyźnie; w czasie walk poległ płk Marcin Borelowski-Lelewel.

 • 16.9

  Powstanie Styczniowe: zwycięstwo wojsk rosyjskich nad oddziałem powstańczym pod dowództwem Władysława Sokołowskiego „Iskry” w II bitwie pod Małogoszczem.

 • 17.9

  W Dreźnie zmarł Józef Korzeniowski, dramaturg, powieściopisarz, poeta, wychowanek i wykładowca Liceum Krzemienieckiego.

 • 19.9

  Powstanie Styczniowe: W Warszawie przeprowadzono nieudany zamach na namiestnika Królestwa Polskiego gen. Fiodora Berga.

 • 20.9

  W Berlinie zmarł Jacob Grimm, filolog, twórca germańskiego językoznawstwa porównawczego; zbieracz baśni i podań ludowych, wspólnie z bratem Wilhelmem Grimmem wydał ich zbiór znany jako „Baśnie braci Grimm”.

 • 30.9

  Portret Adama Chmielowskiego pędzla Aleksandra Gierymskiego. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstanie Styczniowe: podczas bitwy pod Mełchowem stracił nogę i dostał się do niewoli Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert. 

 • 17.10

  Romuald Traugutt. Fot. PAP/Reprodukcja

  Romuald Traugutt objął urząd dyktatora Powstania Styczniowego; w kwietniu 1864 r. został aresztowany przez władze carskie, skazany na karę śmierci i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej.

 • 6.11

  Dionizy Czachowski. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Styczniowe: Pod Jaworowem Soleckim poległ Dionizy Czachowski, ziemianin; szef sztabu zgrupowania gen. Mariana Langiewicza, dowódca samodzielnego oddziału operującego na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, następnie naczelnik województwa sandomierskiego; walczył w bitwach pod Małogoszczą, Pieskową Skałą i Grochowiskami.

 • 23.12

  W Radomiu na mocy wyroku rosyjskiego sądu wojskowego rozstrzelany został Zygmunt Chmieleński, żołnierz, uczestnik Powstania Styczniowego, naczelnik wojsk województwa krakowskiego, szef sztabu generała Józefa Hauke-Bosaka.

 • 28.12

  Zmarła Maryla Wereszczakówna, primo voto Puttkamer, szlachcianka litewska, ukochana i muza Adama Mickiewicza.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL