Daty

Kalendarz dat

1866

 • 4.2

  Grafika Antoniego Kamieńskiego: Władysław Podkowiński malujący "Szał". Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie urodził się Władysław Podkowiński, malarz, autor m.in. obrazu „Szał uniesień”.

 • 5.2

  Prof. Ignacy Chrzanowski. 1930 r. Fot. NAC

  W Stoku urodził się Ignacy Chrzanowski, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel Towarzystwa Polskiej macierzy Szkolnej, autor „Historii literatury niepodległej Polski”; zmarł w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen w 1940 r.

 • 28.2

  W Cudnowie na Wołyniu zmarł Henryk Rzewuski, pisarz, publicysta, autor „Pamiątek JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego” i powieści „Listopad”.

 • 2.3

  W Andrychowie urodził się Stanisław Witkowski, filolog klasyczny, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

 • 2.4

  W Żarkach urodził się Franciszek Hodur, twórca i przywódca Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych.

 • 1.5

  W Rusinowie koło Kozienic urodził się Stanisław Patek, prawnik, związany z PPS, obrońca w procesach politycznych przed carskimi sądami; uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu (1919); minister spraw zagranicznych (1920-1921); poseł RP w Japonii (1921-1926), w Związku Sowieckim (1926-1932), ambasador w USA (1933-1935); senator (1936-1939); zginął w czasie Powstania Warszawskiego.

 • 17.5

  We Włocławku urodził się Julian Marchlewski, współorganizator SDKPiL i Związku Spartakusa w Niemczech (1916); od 1918 r. w Rosji sowieckiej, jeden z założycieli Międzynarodówki Komunistycznej; w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. przewodniczący Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku.

 • 19.5

  Gen. Tadeusz Rozwadowski. Fot. PAP/CAF

  W Babinie koło Kałusza urodził się gen. Tadeusz Rozwadowski, generał armii austriackiej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej; w latach 1921-1926 generalny inspektor kawalerii; w czasie zamachu majowego w 1926 r. dowódca wojsk rządowych.

 • 21.6

  Piotr Szembek na obrazie Józefa Ignacego Łukaszewicza. Źródło: Wikimedia Commons

  W Siemianicach w Wielkopolsce zmarł gen. Piotr Szembek, jeden z dowódców w Powstaniu Listopadowym.

 • 24.6

  W Kraju Zabajkalskim na Syberii wybuchło powstanie polskich zesłańców, którzy trafili tam po Powstaniu Styczniowym.

 • 13.7

  W Olsztynie ogłoszono wybuch epidemii cholery.

 • 30.8

  W Mołodowie koło Kobrynia urodził się Konstanty Skirmunt, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, minister spraw zagranicznych (1921-1922), poseł na Sejm, w latach 1929-1934 ambasador RP w Londynie.

 • 21.9

  Herbert George Wells. Źródło: Wikimedia Commons

  W Bromley k. Londynu urodził się Herbert George Wells, pisarz, pionier literatury science fiction, autor m.in. "Wojny światów", "Wehikułu czasu".

 • 25.9

  Fryderyk Skarbek. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie zmarł hrabia Fryderyk Skarbek, ekonomista, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pisarz i publicysta.

 • 20.10

  W Wiedniu urodził się Kazimierz Twardowski, filozof, psycholog.

 • 20.10

  Aleksander Janowski. Fot. NAC

  W Warszawie urodził się Aleksander Janowski, krajoznawca, popularyzator turystyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

 • 26.10

  Ignacy Daszyński. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Zbarażu urodził się Ignacy Daszyński, działacz socjalistyczny, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, następnie jeden z przywódców PPS; premier Tymczasowego Rządu powołanego w Lublinie w listopadzie 1918 r.; wicemarszałek i marszałek Sejmu w okresie II RP.

 • 2.11

  Bronisław Piłsudski. Źródło: Wikimedia Commons

  W Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Bronisław Piłsudski, brat Józefa Piłsudskiego, etnograf, lingwista, muzeolog; za udział w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III w 1887 r. skazany został na 15 lat zesłania i ciężkich prac na Sachalinie.

 • 21.11

  Cesarz Rosji Aleksander II Romanow wydał rozkaz o likwidacji Twierdzy Zamość; jednej z największych fortyfikacji w polskich dziejach.

 • 25.11

  W Warszawie zmarł hrabia Fryderyk Skarbek, ekonomista, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pisarz i publicysta.

 • 27.11

  W Irkucku władze carskiej Rosji wykonały wyroki śmierci na przywódcach powstania zabajkalskiego, które wybuchło 24 czerwca 1866 r.; byli to polscy zesłańcy, którzy trafili na Syberię po Powstaniu Styczniowym.

 • 29.11

  Józef Pankiewicz. Źródło: NAC

  W Lublinie urodził się Józef Pankiewicz, malarz, grafik, profesor krakowskiej ASP; jeden z pionierów impresjonizmu i symbolizmu w polskiej sztuce.

 • 11.12

  Kolej konna w Warszawie w przejeździe ul. Marszałkowską przy rogu ul. Świętokrzyskiej. Rysunek Wojciecha Gersona z 1867 r. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie uruchomiona została pierwsza linia tramwaju konnego. Sześciokilometrowa trasa łączyła leżący na lewym brzegu Wisły Dworzec Wiedeński z położonym na prawym brzegu Dworcem Petersburskim (dziś Wileński) oraz nowo otwartym Dworcem Terespolskim (Wschodnim).

 • 28.12

  Szymon Askenazy. Fot. NAC

  W Zawichoście urodził się Szymon Askenazy, historyk, dyplomata, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL