Daty

Kalendarz dat

1868

 • 10.1

  Karol Szajnocha. Źródło: CBN Polona

  We Lwowie zmarł Karol Szajnocha, historyk, publicysta, pisarz, działacz niepodległościowy; autor m.in. dzieła „Jadwiga i Jagiełło”. 

 • 27.2

  Walerian Łukasiński. Źródło: CBN Polona

  W twierdzy Szlisselburg koło Petersburga zmarł więziony przez władze carskie Walerian Łukasiński, oficer, działacz niepodległościowy, założyciel Narodowego Towarzystwa Patriotycznego. 

 • 7.5

  Stanisław Przybyszewski. Fot. NAC

  W Łojewie na Kujawach urodził się Stanisław Przybyszewski, pisarz, poeta, dramaturg, publicysta.

 • 18.5

  Mikołaj II. Źródło: Wikimedia Commons

  W Carskim Siole urodził się przyszły car Rosji Mikołaj II.

 • 18.6

  Miklos Horthy. Fot. NAC

  W Kenderes na Węgrzech urodził się Miklos Horthy, admirał, dowódca floty austro-węgierskiej (1918); w latach 1920-1944 jako regent sprawował faktyczną władzę dyktatorską na Węgrzech.

 • 4.10

  We Lwowie Sejm Krajowy dla Galicji uchwalił jedną z pierwszych na świecie ustaw o ochronie gatunkowej zwierząt; uchwalony akt prawny dotyczył ochrony świstaka i kozicy w Tatrach.

 • 5.10

  We Lwowie Sejm Krajowy dla Galicji uchwalił jedną z pierwszych na świecie ustaw o ochronie gatunkowej zwierząt; uchwalony akt prawny dotyczył ochrony świstaka i kozicy w Tatrach.

 • 30.11

  Hipolit Cegielski. Źródło: CBN Polona

  W Poznaniu zmarł Hipolit Cegielski, przemysłowiec, założyciel fabryki narzędzi i maszyn rolniczych w Poznaniu; poseł do sejmu pruskiego (1849); wydawca „Gazety Polskiej” i „Dziennika Poznańskiego”; współzałożyciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; od 1865 r. prezes Centralnego Towarzystwa Gospodarczego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL