Daty

Kalendarz dat

1871

 • 3.1

  W Krakowie zamordowany został Ludwik Zejszner, geolog, kartograf, działacz polityczny, etnograf.

 • 15.1

  Powstało Warszawskie Towarzystwo Muzyczne.

 • 21.1

  Gen. Józef Hauke-Bosak. Źródło: CBN Polona

  Walcząc po stronie Francji w wojnie z Prusami zginął gen. Józef Hauke-Bosak; w czasie Powstania Styczniowego naczelnik sił zbrojnych województw krakowskiego i sandomierskiego.

 • 3.2

  Prof. Eugeniusz Mikołaj Romer. Fot. NAC

  We Lwowie urodził się Eugeniusz Mikołaj Romer, geograf, twórca nowoczesnej kartografii polskiej. 

 • 5.3

  W Zamościu urodziła się Róża Luksemburg, działaczka polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, ekonomistka; współzałożycielka SDKPiL (1893); należała do przywódców niemieckiej SPD i II Międzynarodówki; współzałożycielka Związku Spartakusa i KPD.

 • 12.3

  W Poitiers zmarł Leonard Chodźko, historyk, kartograf, działacz emigracyjny, wydawca.

 • 18.3

  Mieszkańcy Paryża i oddziały Gwardii Narodowej wystąpili przeciwko oddziałom rządowym – proklamowano powstanie Komuny Paryskiej; naczelnym wodzem wojsk Komuny Paryskiej mianowany został gen. Jarosław Dąbrowski.

 • 5.4

  Stanisław Grabski. Fot. NAC

  W Borowie koło Łowicza urodził się Stanisław Grabski, polityk, ekonomista, publicysta, ideolog Narodowej Demokracji, poseł na Sejm II RP.

 • 26.4

  Feliks Perl. Fot. Wikimedia Commons

  W Warszawie urodził się Feliks Perl, działacz socjalistyczny, publicysta; współtwórca i jeden z głównych teoretyków PPS; więzień carski, członek PPS-Frakcji Rewolucyjnej; redaktor naczelny "Robotnika" (1915-1927).

 • 23.5

   W Paryżu na barykadzie zginął Jarosław Dąbrowski, naczelny wódz wojsk Komuny Paryskiej, działacz niepodległościowy i rewolucyjny.

 • 28.5

  Upadek Komuny Paryskiej i zakończenie walk na ulicach Paryża, w których brali udział m.in. Jarosław Dąbrowski (naczelny wódz wojsk komuny, zginął w wyniku walk) i Walery Antoni Wróblewski.

 • 15.7

  Henryk Arctowski. Fot. NAC

  W Warszawie urodził się Henryk Arctowski, geograf, geolog, podróżnik, jeden z pionierów polskich badań polarnych.

 • 30.7

  W Klemensowie (według innych źródeł w Warszawie) urodził się Maurycy Zamoyski, od 1917 r. wiceprezes Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. W latach 1919-1924 poseł RP w Paryżu; minister spraw zagranicznych RP (1924). W 1922 r. kandydat Związku Ludowo-Narodowego na prezydenta RP.

 • 21.8

  W Petersburgu urodził się gen. Daniel Konarzewski, prawnik, archeolog, pułkownik armii rosyjskiej, następnie w I Korpusie Polskim w Rosji. Od 1918 r. w WP, w czasie wojny polsko-bolszewickiej dowódca Wielkopolskiej Grupy Operacyjnej.

 • 19.10

  W Wielogórze koło Radomia urodził się Karol Adwentowicz, aktor, reżyser teatralny.

 • 28.11

  Andrzej Strug. Źródło: NAC

  W Lublinie urodził się Andrzej Strug, właściwie Tadeusz Gałecki, pisarz, publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL