Daty

Kalendarz dat

1872

 • 2.1

  Ukazał się pierwszy numer "Kuriera Poznańskiego", dziennik ukazywał się do roku 1939.

 • 7.2

  W Płońsku urodził się Czesław Klarner, inżynier technolog, w II RP minister przemysłu i handlu, minister skarbu oraz przewodniczący Izb Przemysłowo-Handlowych RP (1929-1939), senator. W czasie II wojny światowej szef departamentu budżetowego Delegatury Rządu RP na Kraj.

 • 15.2

  W Krzemieńczuku na Ukrainie urodził się Konrad Krzyżanowski, malarz. 

 • 3.3

  W krakowskim Podgórzu urodził się Artur Markowicz, malarz, grafik.

 • 20.3

  W Ossowie pod Lidą urodził się Władysław Kotwicz, orientalista, badacz ludów kałmuckich i mongolskich, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

 • 28.5

  Urodził się Marian Smoluchowski, fizyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z najwybitniejszych uczonych polskich.

 • 4.6

  Stanisław Moniuszko. Źródło: CBN Polona

  W Warszawie zmarł Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog muzyczny, twórca polskiej opery narodowej, autor m.in. "Strasznego dworu" i "Halki".

 • 13.6

  W Rudnikach koło Mościsk urodził się Jan Szczepanik, wynalazca samouk, nazywany polskim Edisonem; zajmował się m.in. barwną kinematografią. 

 • 26.10

  We Lwowie urodził się Wacław Sobieski, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • 15.11

  W Wilnie urodził się Kazimierz Porębski, wiceadmirał, pierwszy dowódca Marynarki Wojennej RP w okresie międzywojennym.

 • 2.12

  Wincenty Pol. Źródło: CBN Polona

  W Krakowie zmarł Wincenty Pol, poeta, badacz geografii ziem polskich; uczestnik Powstania Listopadowego

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL