Daty

Kalendarz dat

1892

 • 10.1

  Melchior Wańkowicz. 1963 r. Fot. PAP/CAF/S. Dąbrowiecki

  W Kałużycach k. Mińska urodził się Melchior Wańkowicz, mistrz szlacheckiej gawędy, klasyk reportażu, autor m.in. książek „Na tropach Smętka”, „Monte Cassino”, „Hubalczycy” i „Ziele na kraterze”.

 • 31.1

  Naczelnik ZHP Stanisław Sedlaczek. Lata międzywojenne. Fot. NAC

  W Kołomyi urodził się Stanisław Sedlaczek, harcmistrz, w czasie II wojny światowej założyciel i naczelnik konspiracyjnego Harcerstwa Polskiego (Hufców Polskich); zamordowany w KL Auschwitz w sierpniu 1941 r.

 • 2.2

  W Krakowie urodził się Stanisław Grolicki, aktor. 

 • 14.2

  Gen. Tadeusz Pełczyński. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie urodził się gen. Tadeusz Pełczyński, szef Oddziału II Sztabu Głównego WP (1935–1938). W latach 1941–1944 szef sztabu Komendy Głównej ZWZ-AK. Od 1943 r. zastępca Dowódcy AK.

 • 15.2

  W Łodzi urodziła się Ida Braunerówna, rzeźbiarka związana z grupą „Jung Idysz”, uczennica Oskara Kokoschki, więźniarka niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.

 • 28.2

  Gen. Roman Odzierzyński. Fot. CAW/WBH. Źródło: Wikimedia Commons

  We Lwowie urodził się Roman Odzierzyński, generał WP. W latach 1949-1954 premier rządu RP na uchodźstwie.

 • 11.3

  Tadeusz Tański. Fot. NAC

  W Janowie Podlaskim urodził się Tadeusz Tański, inżynier, konstruktor samochodowy, autor pierwszego polskiego samochodu pancernego Ford FT-B oraz samochodu osobowego CWS T-1.

 • 16.3

  Marian Zyndram-Kościałkowski. Fot. NAC

  W majątku Ponedel na Kowieńszczyźnie urodził się Marian Zyndram-Kościałkowski, żołnierz Legionów Polskich, współtwórca POW, działacz BBWR, premier RP w latach 1934-1935.

 • 28.3

  W Nisku nad Sanem urodził się Stanisław Dąbek, pułkownik WP, w czasie kampanii polskiej w 1939 r. dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża.

 • 30.3

  Stefan Banach. Fot. PAP/CAF

  W Krakowie urodził się Stefan Banach, matematyk, wykładowca Uniwersytetu Jana Kazimierza, współzałożyciel lwowskiej szkoły matematycznej; jeden z twórców analizy funkcjonalnej.

 • 31.3

  Gen. Stanisław Maczek. Fot. CAW. Źródło: Wikimedia Commons

  W Szczercu pod Lwowem urodził się gen. Stanisław Maczek, dowódca 1. Polskiej Dywizji Pancernej, wsławionej walkami pod Falaise podczas inwazji sił alianckich w Normandii w 1944 r. i wyzwoleniem holenderskiej Bredy.

 • 18.4

  Bolesław Bierut. Fot. PAP/CAF

  W Rurach Jezuickich koło Lublina urodził się Bolesław Bierut, członek KPP i WKP(b), funkcjonariusz Międzynarodówki Komunistycznej; w latach 1944-1956 członek BP PPR, a następnie PZPR; od 1948 do 1954 r. przewodniczący, później (1954-1956) I sekretarz KC PZPR; prezydent KRN (1944-1947); w latach 1947-1952 prezydent RP; bezpośrednio odpowiedzialny za zbrodnie komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

 • 19.4

  W Jurkowie w Wielkopolsce urodził się Kajetan Dzierżykraj-Morawski, dyplomata, działacz społeczny.

 • 1.5

  Manufaktura bawełniana Ludwika Geyera w Łodzi. Fot. PAP/CAF

  Bunt łódzki - pierwszomajowe demonstracje robotników z Łodzi i okolic przerodziły się w krwawo stłumiony sześciodniowy strajk powszechny; był on  jednym z największych strajków powszechnych i wywarł duży wpływ na rozwój zorganizowanego ruchu robotników (m.in. powstanie SDKPiL oraz PPS).

 • 2.5

  Manfred von Richthofen. Źródło: Wikimedia Commons

  W Borku (niem. Kleinburg), obecnie część Wrocławia, urodził się Manfred von Richthofen, niemiecki lotnik, as myśliwski I wojny światowej, nazywany "Czerwonym Baronem". 

 • 2.5

  W Łodzi wybuchł strajk powszechny, w którym wzięło udział 70 tys. robotników. Został on krwawo stłumiony, około 200 osób zostało zabitych. 

 • 8.5

  Gen. Stanisław Sosabowski. Fot. NAC

  W Stanisławowie urodził się Stanisław Sosabowski, generał WP, dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, która wzięła udział w największej w II wojnie światowej operacji powietrzno-desantowej sprzymierzonych; jej celem było opanowanie mostów na Renie w pobliżu holenderskiego Arnhem.

 • 6.6

  Leon Kozłowski. Fot. NAC

  W Rembieszycach (pow. jędrzejowski) urodził się Leon Kozłowski, archeolog, działacz BBWR, parlamentarzysta, minister reform rolnych, premier w latach 1934-1935; po wybuchu wojny w 1939 r. więziony przez NKWD; od 1941 r. w armii gen. Władysława Andersa, z której zbiegł na stronę niemiecką, zgłaszając chęć kolaboracji. 

 • 4.7

  Józef Putek. Fot. NAC

  W Wadowicach urodził się Józef Putek, prawnik, parlamentarzysta, działacz ruchu ludowego

 • 4.7

  Julian Krzyżanowski. Fot. NAC

  W Stojańcach pod Lwowem urodził się Julian Krzyżanowski, historyk literatury; autor m.in. „Historii literatury polskiej”, wydawca dzieł Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza.

 • 12.7

  Bruno Schulz. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Drohobyczu urodził się Bruno Schulz, prozaik, malarz, rysownik, grafik, ilustrator; autor zbiorów opowiadań „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod klepsydrą”.

 • 15.7

  Kapitulacja Helu - Włodzimierz Steyer (w środku). Źródło: Wikimedia Commons

  W Montrealu urodził się Włodzimierz Steyer, kontradmirał, w czasie wojny obronnej 1939 r. dowódca Rejonu Umocnionego Hel; następnie do 1945 r. w niemieckiej niewoli w oflagu Woldenberg; po wojnie dowódca Marynarki Wojennej (1947-1950). 

 • 6.8

  Kazimiera Iłłakowiczówna. Fot. NAC

  W Wilnie urodziła się Kazimiera Iłłakowiczówna, poetka, tłumaczka; w latach 1926-1935 sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

 • 6.8

  Henryk Józewski. Fot. NAC

  W Kijowie urodził się Henryk Józewski, polityk, malarz; komendant POW w Kijowie; wojewoda wołyński (1928-1929 i 1930-1938), zwolennik polsko-ukraińskiej współpracy; szef MSW (1929-1930); wojewoda łódzki (1938-1939); komendant Okręgu Warszawa-Miasto, a następnie Warszawa-Województwo SZP-ZWZ (1939-1940); wydawca podziemnej prasy; po 1945 r. współpracował z Delegaturą Sił Zbrojnych i Zrzeszeniem WiN; w 1953 r. aresztowany przez władze komunistyczne, skazany na dożywocie; w 1956 r. zwolniony z więzienia.

 • 11.8

  Gen. Władysław Anders. Fot. NAC

  W Błoniu koło Kutna urodził się Władysław Anders, generał WP, organizator i dowódca Armii Polskiej w ZSRS, legendarny dowódca 2 Korpusu Polskiego; od lutego do maja 1945 r. pełniący obowiązki Naczelnego Wodza.

 • 21.8

  Adam Próchnik. Fot. NAC

  We Lwowie urodził się Adam Próchnik, członek Związku Strzeleckiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, historyk, publicysta, działacz socjalistyczny, poseł na Sejm RP. 

 • 19.9

  Jan Piekałkiewicz. Fot. NAC

  W Kursku urodził się Jan Piekałkiewicz, ekonomista, działacz Stronnictwa Ludowego; od 1942 r. Delegat Rządu RP na Kraj; aresztowany i zamordowany przez Niemców w 1943 r.

 • 16.10

  Płk Jan Karcz. 1933 r. Fot. NAC

  W Modlnicy koło Krakowa urodził się Jan Karcz, pułkownik WP, w kampanii 1939 r. dowódca Mazowieckiej Brygady Kawalerii; członek konspiracyjnej Organizacji Orła Białego, a następnie ZWZ; więzień KL Auschwitz, jeden z przywódców tajnej organizacji obozowej; rozstrzelany przez Niemców w styczniu 1943 r.

 • 16.10

  Gen. Józef Kustroń. Fot. NAC

  W Stryju urodził się Józef Kustroń, żołnierz Legionów Polskich, generał WP; w czasie kampanii 1939 r. dowodził 21. Dywizją Piechoty Górskiej; zmarł 16 września 1939 r. w wyniku ran odniesionych w walce pod Oleszycami.

 • 20.10

  W Krakowie urodził się Jan Stanisław Bystroń, historyk kultury, etnolog i socjolog.

 • 24.10

  Rafał Malczewski. Fot. NAC

  W Krakowie urodził się Rafał Malczewski, malarz, literat.

 • 29.10

  Stanisław Ostrowski. Fot. NAC

  We Lwowie urodził się Stanisław Ostrowski, prezydent Lwowa (1936-1939), więziony w Związku Sowieckim (1939-1941); w latach 1972-1979 prezydent RP na uchodźstwie.

 • 16.11

  W Samborze urodził się Wiktor Biegański, aktor, reżyser teatralny i filmowy.

 • 17.11

  Przywódcy Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie - siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Jędrzejewicz, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski; stoją Bolesław Miklaszewski i Witold Jodko-Narkiewicz. 1896 r. Fot. NAC

  W Paryżu rozpoczął się zjazd socjalistów polskich, który powołał Polską Partię Socjalistyczną.

 • 29.11

  Franciszek Brodniewicz. Fot. NAC

  W Kwilczu koło Poznania urodził się Franciszek Brodniewicz, aktor, gwiazdor polskiego kina międzywojennego; wystąpił m.in. w filmach „Śluby ułańskie”, „Pan Twardowski”, „Ułan Księcia Józefa”, „Trędowata”, „Wrzos”, „Doktor Murek”, „Ordynat Michorowski”.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL