Daty

Kalendarz dat

1906

 • 3.1

  W Tarnowie urodził się Roman Brandstaetter, pisarz, poeta, dramaturg, publicysta, tłumacz.

 • 4.1

  Stefan Rachoń. 1978 r. Fot. PAP/CAF/M. Sokołowski

  W Ostrowie Lubelskim urodził się Stefan Rachoń, skrzypek, dyrygent, organizator Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.

 • 18.2

  We Lwowie urodził się Adam Brodzisz, aktor, wystąpił m.in. w filmach "Wiatr od morza", „Na Sybir”, "Dziesięciu z Pawiaka", "Uroda życia", "Rapsodia Bałtyku" i "Bogurodzica"; żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego.

 • 4.3

  W Krakowie urodził się Karol Estreicher (junior), historyk sztuki, bibliograf, muzealnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius. 

 • 26.3

  W Siedlcach urodził się Witold Dederko, fotografik, pedagog, autor podręczników, aktor niezawodowy, wystąpił m.in. w filmach „Wakacje z duchami”, „Ziemia obiecana”, „Abel twój brat”.

 • 7.4

  W Nowym Sączu urodził się Artur Eisenbach, historyk, badacz dziejów Żydów polskich, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 1966-1968, pracownik IH PAN.

 • 23.4

  W nocy z 23 na 24 kwietnia Organizacja Bojowa PPS uwolniła z carskiego więzienia na Pawiaku 10 więźniów politycznych skazanych na karę śmierci.

 • 1.6

  Powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego celem było popularyzowanie urody ziem polskich i rozbudzanie patriotyzmu; w 1950 r. przekształcono je w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

 • 13.6

  W Krakowie powstał Akademicki Klub Footballistów, który kilka miesięcy później przyjął nazwę Cracovia.

 • 22.6

  W Suchej Beskidzkiej (wówczas Sucha na terenie zaboru austriackiego) urodził się Billy Wilder, amerykański scenarzysta, reżyser, producent; twórca m.in. "Bulwaru Zachodzącego Słońca", "Pół żartem, pół serio" i "Pocałuj mnie, głuptasie".

 • 27.7

  Jerzy Giedroyc. Fot. PAP/J. Ruciński

  W Mińsku Litewskim urodził się Jerzy Giedroyc, polityk, publicysta, twórca i redaktor emigracyjnego „Instytutu Literackiego” i pisma „Kultura”, żołnierz Brygady Karpackiej, twórca i propagator koncepcji o szczególnym znaczeniu suwerenności Białorusi, Litwy i Ukrainy dla bezpieczeństwa i niepodległości Polski.

 • 15.8

  W kilkunastu miastach Królestwa Polskiego członkowie Organizacji Bojowej PPS przeprowadzili serię zamachów na funkcjonariuszy rosyjskiej policji, żandarmerii oraz agentów Ochrany.

 • 16.8

  W Krakowie urodził się Edward Ochab, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR (1956), w latach 1964-1968 przewodniczący Rady Państwa.

 • 18.8

  Wanda Krahelska. Źródło: Wikimedia Commons

  Wanda Krahelska z Organizacji Bojowej PPS dokonała nieudanego zamachu bombowego na generała-gubernatora warszawskiego Gieorgija Skałona.

 • 27.8

  Udany zamach Organizacji Bojowej PPS na tymczasowego generał-gubernatora Warszawy i guberni warszawskiej Nikołaja Wonlarlarskiego.

 • 11.9

  W Wilnie urodził się Antoni Bohdziewicz, reżyser, scenarzysta filmowy.

 • 25.9

  W Petersburgu urodził się Dmitrij Szostakowicz - jeden z najwybitniejszych rosyjskich kompozytorów, także pianista i pedagog.

 • 13.10

  Wyższa Szkoła Handlowa przy ul. Rakowieckiej 6 w Warszawie – zdjęcie z lat 1926-1929; od 1933 r. Szkoła Główna Handlowa. Fot. NAC

  W Warszawie założono Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego; późniejsza Szkoła Główna Handlowa.

 • 5.11

  Maria Skłodowska-Curie. Fot. PAP/Reprodukcja/W. Pacewicz

  W Paryżu na Sorbonie Maria Skłodowska-Curie wygłosiła pierwszy wykład z fizyki; była pierwszą kobietą profesorem na tej prestiżowej uczelni.

 • 8.11

  Pod Rogowem w pobliżu Łodzi działacze Organizacji Bojowej PPS pod dowództwem Józefa Montwiłł-Mireckiego przeprowadzili akcję na rosyjski pociąg pocztowy, zdobywając pieniądze na działalność niepodległościową; była to jedna z największych akcji bojowych Polskiej Partii Socjalistycznej.

 • 19.11

  W Wiedniu rozpoczął się IX Zjazd PPS, w czasie którego doszło do rozłamu na PPS-Lewicę i PPS-Frakcję Rewolucyjną.

 • 24.11

  W Poznaniu zmarł Florian Stablewski, arcybiskup poznański i gnieźnieński, prymas Polski w latach 1891-1906.

 • 3.12

  W Warszawie utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

 • 5.12

   Siostra Feliksa Kozłowska, założycielka wspólnoty mariawitów, została ekskomunikowana przez papieża Piusa X.

 • 6.12

  Marian Spychalski. Fot. PAP/CAF

  W Łodzi urodził się Marian Spychalski, działacz komunistyczny, minister obrony narodowej, marszałek Polski, przewodniczący Rady Państwa PRL.

 • 12.12

  W Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Lubelskiego.

 • 19.12

  Leonid Breżniew. Fot. PAP/CAF/Z. Matuszewski

  W miejscowości Kamieńskie (dzisiejsza Ukraina) urodził się Leonid Breżniew, sekretarz generalny KC KPZR i przewodniczący Rady Najwyższej ZSRS; sprawując władzę przez osiemnaście lat (1964-1982) odpowiedzialny był m.in. za stłumienie Praskiej Wiosny w 1968 r. i inwazję na Afganistan w 1979 r.

 • 22.12

  W Łodzi rozpoczął się tzw. lokaut łódzki. Po proteście robotniczym przeciwko zwolnieniu z pracy 98 pracowników, Ignacy Poznański zamknął swoją fabrykę, a sześciu najważniejszych łódzkich przemysłowców poszło za jego przykładem. Przez ponad trzy miesiące bez pracy pozostawało ponad 25 tysięcy robotników.

 • 30.12

  W Saratowie urodził się Eugeniusz Cękalski, reżyser, scenarzysta, teoretyk filmu, producent, reżyser filmu "Strachy" i "Jasne łany", uznawany za pierwszy polski film socrealistyczny.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL