Daty

Kalendarz dat

1989

 • 1.1

  Pierwszy dzień sprzedaży benzyny podczas stanu wojennego. 1 II 1982 r. Fot. PAP/CAF/M. Broniarek

  Zniesiono kartki na benzynę, asygnaty na samochody i reglamentację węgla dla odbiorców indywidualnych.

 • 4.1

  W Klarysewie pod Warszawą doszło do spotkania przedstawicieli władz PRL i Kościoła katolickiego.

 • 4.1

  W Warszawie zmarł Kazimierz Brusikiewicz, aktor teatralny i filmowy; zagrał m.in. w filmach „Zakazane piosenki”, „Skarb”, „Irena do domu”, „Żołnierz królowej Madagaskaru”, „Klub kawalerów”.

 • 6.1

  Spotkanie Stanisława Cioska z Tadeuszem Mazowieckim i księdzem Alojzym Orszulikiem dotyczące możliwości zmian ustrojowych i ponownej legalizacji „Solidarności”.

 • 6.1

  W budynku KC PZPR doszło do spotkania sekretarza KC Leszka Millera z młodzieżą, m.in. przedstawicielami nielegalnego NZS-u.

 • 12.1

  Zygmunt Huebner. Fot. PAP/CAF/Z. Matuszewski

  W Warszawie zmarł Zygmunt Huebner, reżyser, aktor, pedagog; dyrektor Starego Teatru w Krakowie i Teatru Powszechnego w Warszawie.

 • 16.1

  Członkowie BP KC PZPR Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski. Fot. PAP/T. Prażmowski

  W Warszawie rozpoczęła się druga część obrad X Plenum KC PZPR. Po burzliwych dyskusjach, dotyczących podjęcia rozmów z Solidarnością, przyjęto uchwałę w sprawie pluralizmu politycznego i związkowego.

 • 20.1

  Józef Cyrankiewicz. Fot. PAP/CAF/M. Szyperko

  W Warszawie zmarł Józef Cyrankiewicz - najdłużej urzędujący premier PRL, sprawujący swoją funkcję 21 lat; współodpowiedzialny za stalinowski terror, a także krwawe represje wobec protestujących robotników w 1956 r. i w 1970 r.

 • 21.1

  Ksiądz Stefan Niedzielak. Fot. PAP/L. Wdowiński

  Na plebanii kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie odnaleziono zwłoki zamordowanego księdza proboszcza Stefana Niedzielaka – związanego z opozycją, byłego kapelana Armii Krajowej, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, twórcy Narodowego Sanktuarium Pomordowanych na Wschodzie na Powązkach, współzałożyciela i opiekuna wspólnoty Rodzina Katyńska; sprawcy zbrodni pozostali nieznani.

 • 27.1

  Lech Wałęsa. Fot. PAP/PAI/G. Rogiński

  W willi MSW w podwarszawskiej Magdalence doszło do spotkania Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka, na którym ustalono procedurę obrad Okrągłego Stołu, ich zakres oraz termin rozpoczęcia.

 • 28.1

  Stowarzyszenie MEMORIAŁ

  W Moskwie zakończyła się konferencja założycielska Stowarzyszenia MEMORIAŁ, po której rozpoczęło ono oficjalną działalność; MEMORIAŁ jest niezależną organizacją zajmującą się opisywaniem i dokumentowaniem komunistycznych represji oraz ochroną praw człowieka w Rosji i krajach byłego ZSRS; w Polsce od początku lat 90. głównym partnerem Stowarzyszenia jest Ośrodek KARTA.

 • 28.1

  Halina Konopacka. 1936 r. Fot. NAC

  W Daytona Beach na Florydzie zmarła Halina Konopacka, lekkoatletka, zdobywczyni pierwszego złotego medalu olimpijskiego dla Polski – w 1928 r. wygrała konkurs rzutu dyskiem podczas igrzysk w Amsterdamie; we wrześniu 1939 r. uczestniczyła w ewakuacji za granicę złota ze skarbca Banku Polskiego.

 • 30.1

  Ks. Stanisław Suchowolec. Źródło: IPN

  W Białymstoku znaleziono zwłoki księdza Stanisława Suchowolca, przyjaciela księdza Jerzego Popiełuszki, związanego z Solidarnością; według oficjalnego komunikatu zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

 • 4.2

  W Warszawie rozpoczął się III Kongres Konfederacji Polski Niepodległej, który po kilku godzinach został przerwany przez interwencję milicji. 

 • 6.2

  Obrady Okrągłego Stołu. Fot. PAP/D. Kwiatkowski

  W Warszawie, w Pałacu Namiestnikowskim, będącym siedzibą Urzędu Rady Ministrów, rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, które zapoczątkowały upadek komunizmu i przemiany polityczne w Polsce oraz w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

 • 6.2

  W Katowicach zmarł Antoni Łaciak, skoczek narciarski, zdobywca srebrnego medalu na mistrzostwach świata w Zakopanem (1962); olimpijczyk z Innsbrucku.

 • 12.2

  XIV Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Gdańsku, 2014 r. Fot. PAP/A. Warżawa

  Powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR).

 • 15.2

  Manifestacja przed siedzibą pierwszego rządu w niepodległej Polsce – Warszawa, 14 listopada 1918 r. Fot. CAW

  Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości.

 • 17.2

  Demonstracje studentów w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie z okazji ósmej rocznicy rejestracji NZS. 

 • 21.2

  Vaclav Havel. Fot. PAP/EPA

  W Krakowie i Warszawie odbyły się studenckie manifestacje w obronie więzionego Vaclava Havla.

 • 24.2

  W Krakowie doszło do starć pomiędzy zmierzającymi w stronę siedziby władz miejskich studentami a milicją. Rannych zostało 74 milicjantów, liczba manifestantów, którzy odnieśli obrażenia nie została ustalona.

 • 25.2

  Obrady okrągłego stołu. Fot. PAP/PAI/J. Bogacz

  W Jastrzębiu odbył się Kongres Opozycji Antyustrojowej, w którym uczestniczyli przeciwnicy negocjacji z władzami komunistycznymi, m.in. przedstawiciele KPN, PPS-Rewolucja Demokratyczna, Solidarności Walczącej, Ruchu „Wolność i Pokój” oraz Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; ponad 120 uczestników spotkania zatrzymała SB.

 • 2.3

  Czesław Kiszczak. 1989 r. Fot. PAP/PAI/C. Słomiński

  Rozpoczęła się druga tura rozmów w Magdalence pomiędzy przedstawicielami władz PRL a NSZZ „Solidarność”.

 • 6.3

  Agnieszka Radwańska. Fot. PAP/EPA

  W Krakowie urodziła się Agnieszka Radwańska, tenisistka, finalistka Wimbledonu (2012), najwyżej notowana Polka w historii rankingu WTA.

 • 15.3

  W życie weszło nowe prawo dewizowe, legalizujące prywatny handel walutą.

 • 15.3

  Powstało Stowarzyszenie Łemków.

 • 17.3

  W Warszawie zmarł Marek Bliziński, gitarzysta, kompozytor jazzowy.

 • 28.3

  Ludwika Nitschowa, autorka granitowego pomnika papieża Jana XXIII we Wrocławiu. Fot. PAP/PAI/I. Jarosińska

  W Warszawie zmarła Ludwika Nitschowa, rzeźbiarka, autorka m.in. warszawskiego pomnika Syreny.

 • 31.3

  Premiera filmu "Piłkarski poker" w reżyserii Janusza Zaorskiego.

 • 2.4

  W Poznaniu milicja brutalnie rozpędziła uczestników pokojowej manifestacji przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu.

 • 3.4

  Podczas negocjacji w Magdalence osiągnięto porozumienie w sprawie kompetencji prezydenta PRL oraz relacji pomiędzy Sejmem i Senatem; uzgodniono także kwestię podziałów mandatów w przyszłym Sejmie.

 • 5.4

  Obrady Okrągłego Stołu. Fot. PAP/J. Bogacz

  Po dwóch miesiącach negocjacji nastąpiło podpisanie porozumień i uroczyste posiedzenie plenarne zamykające obrady okrągłego stołu; wydarzenie zapoczątkowało demokratyzację życia politycznego w Polsce i pokojowe przemiany w państwach bloku wschodniego.

 • 7.4

  Budynek Sejmu. Fot. PAP/P. Supernak

  Sejm uchwalił „Ustawę o zmianie Konstytucji PRL”, wprowadzającą m.in. zapisy o Senacie, urzędzie prezydenta oraz ordynacjach wyborczych do Sejmu i Senatu, a także „Prawo o stowarzyszeniach”.

 • 8.4

  Obrady członków Komitetu Obywatelskiego Solidarność w ramach przygotowania do czerwcowych wyborów parlamentarnych - m.in. przewodniczący NSZZ „S” Lech Wałęsa (przemawia), Jerzy Kłoczowski (3P), Andrzej Wielowieyski (2P). Warszawa 04.1989. Fot. PAP/PAI/J. Bogacz

  Zgodnie z wolą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” kierownictwo kampanii wyborczej do parlamentu objął Komitet Obywatelski „Solidarność”.

 • 17.4

  Manifestacja Solidarności w Gdańsku. 1989.04.30. Fot. PAP/CAF/S. Kraszewski

  Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

 • 18.4

  Spotkanie w gmachu Sejmu Lecha Wałęsy (L) i gen. Wojciecha Jaruzelskiego (P); gen. Czesław Kiszczak (2P). Tego samego dnia podczas spotkania Wałęsy i Kiszczaka podjęto decyzję o powołaniu Komisji Porozumiewawczej. Warszawa, 18.04.1989. Fot. PAP/PAI/G. Rogiński

  W czasie spotkania Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka podjęto decyzję o powołaniu Komisji Porozumiewawczej, mającej czuwać nad wykonywaniem porozumień zawartych przy okrągłym stole.

 • 20.4

   Józef Ślisz - przewodniczący „Solidarności” RI. Fot. PAP/PAI/I. Sobieszczuk

  Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

 • 23.4

  Kampania przed wyborami parlamentarnymi 4 czerwca 1989 r.: plakaty wyborcze „S”. Gdynia, 05.1989. Fot. PAP/CAF/J. Uklejewski

  Na spotkaniu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Warszawie zatwierdzono listy wyborcze do Sejmu i Senatu oraz przyjęto program wyborczy Komitetu.

 • 23.4

  Stefan Korboński. Źródło: IPN

  W Waszyngtonie zmarł Stefan Korboński, w czasie II wojny światowej kierownik Walki Cywilnej ZWZ-AK, następnie szef Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej; w marcu 1945 r., po aresztowaniu przez NKWD Jana Stanisława Jankowskiego, objął obowiązki Delegata Rządu na Kraj.

 • 27.4

  W Warszawie zmarł Leopold Buczkowski, pisarz, malarz, grafik.

 • 28.4

  Pierwsza audycja Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Polskim Radiu.

 • 29.4

  W Stoczni Gdańskiej z Lechem Wałęsą spotkali się kandydaci na posłów i senatorów z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

 • 1.5

  Edward Ochab. Fot. PAP/CAF

  W Warszawie zmarł Edward Ochab, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR w 1956 r., przewodniczący Rady Państwa w latach 1964-1968.

 • 8.5

  Pierwszy numer „Gazety Wyborczej”. 08.05.1989. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  Ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”.

 • 9.5

  W telewizji nadana została pierwsza audycja wyborcza Studia "Solidarność".

 • 10.5

  Lech Wałęsa. Fot. PAP/PAI/G. Rogiński

  Lech Wałęsa odebrał w Strasburgu Europejską Nagrodę Praw Człowieka.

 • 16.5

  W Krakowie doszło do gwałtownych starć milicji z młodzieżą uczestniczącą w manifestacjach zorganizowanych przez KPN, NZS, Federację Młodzieży Walczącej i Ruch WiP.

 • 17.5

  Sejm uchwalił ustawy "O gwarancji wolności sumienia i wyznania" i "O stosunku Państwa do Kościoła katolickiego".

 • 22.5

  Premiera filmu „Sztuka kochania” w reżyserii Jacka Bromskiego.

 • 22.5

  W Berlinie podpisana została umowa o wytyczeniu granicy w Zatoce Pomorskiej pomiędzy Polską a NRD.

 • 23.5

  W Warszawie zmarł Jerzy Bossak, reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz, pedagog.

 • 23.5

  Wiec protestacyjny studentów na placu Dzierżyńskiego po ponownym odrzuceniu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie wniosku o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Warszawa, 23.05.1989. Fot. PAP/PAI/J. Bogacz

  Sąd Wojewódzki w Warszawie odmówił rejestracji NZS.

 • 27.5

  Eugeniusz Chrobak. Fot. PAP/CAF/Z. Staszyszyn

  Na przełęczy Lho-La pod Everestem (8850 m) w lawinie zginęli polscy himalaiści: Zygmunt Andrzej Heinrich, Wacław Otręba, Mirosław Dąsal i Mirosław Gardzielewski, następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń zmarł Eugeniusz Chrobak.

 • 31.5

  Jan Józef Szczepański. Fot. PAP/PAI/G. Rogiński

  W Warszawie powołano Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, prezesem został Jan Józef Szczepański; legitymację nr 1 otrzymał Czesław Miłosz.

 • 2.6

  Premiera filmu "Stowarzyszenie umarłych poetów" w reżyserii Petera Weira.

 • 2.6

  Drukarnia Domu Słowa Polskiego w Warszawie - pierwsze egzemplarze wznowionego Tygodnika Solidarność; na zdjęciu od lewej: Małgorzata Niezabitowska, Jarosław Szczepański, Tadeusz Mazowiecki, Jan Dworak, Jacek Ambroziak. Warszawa, 01.06.1989. Fot. PAP/A. Brzezińska

  Ukazał się pierwszy numer reaktywowanego „Tygodnika Solidarność” pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego; tygodnik ukazywał się od kwietnia 1981 r. do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.; następnie tygodnik został zawieszony przez władze komunistyczne, a część jego dziennikarzy została internowana.

 • 4.6

  Plakat wyborczy Solidarności: W samo południe 4 czerwca 1989. Fot. PAP/J. Morek

  Przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu, na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu; zakończyła się ona zwycięstwem "Solidarności", którego konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

 • 4.6

  W nocy z 3 na 4 czerwca na placu Tiananmen w Pekinie armia chińska dokonała krwawej pacyfikacji studenckiego protestu, którego uczestnicy domagali się demokratyzacji systemu politycznego oraz walki z korupcją; liczba ofiar masakry dokonanej przez wojsko szacowana jest na kilka tysięcy.

 • 4.6

  W Świebodzicach na Dolnym Śląsku urodził się Paweł Fajdek, polski lekkoatleta, mistrz świata w rzucie młotem.

 • 18.6

  Głosowanie w II turze wyborów do Sejmu i Senatu w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32 w Zielonej Górze. 18.06.1989. Fot. PAP/CAF/R. Janowski

  Odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych; do urn wyborczych udało się 25 proc. uprawnionych do głosowania; ostatecznie kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” zdobyli w czerwcowych wyborach wszystkie spośród 161 mandatów, które mogli uzyskać w Sejmie oraz 99 mandatów na 100 w Senacie; łącznie 260 miejsc w 560 osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

 • 20.6

  W Warszawie zmarł George Bidwell, brytyjski pisarz, autor powieści historycznych.

 • 22.6

  Halina Mikołajska. Fot. PAP/T. Michalak

  W Warszawie zmarła Halina Mikołajska, aktorka, związana m.in. z Teatrem Narodowym w Warszawie, pedagog warszawskiej PWST; działaczka opozycji demokratycznej, członek Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, internowana w stanie wojennym.

 • 23.6

  Bronisław Geremek. Fot. PAP/C. Słomiński

  Ukonstytuował się Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP), jego przewodniczącym został Bronisław Geremek.

 • 29.6

  Prof. Grzegorz Białkowski. Fot. PAP/G. Rogiński

  W Warszawie zmarł prof. Grzegorz Białkowski, fizyk, poeta, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego; uczestnik obrad Okrągłego Stołu; w wyborach 4 czerwca 1989 r. wybrany senatorem z list Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

 • 30.6

  Milicja Obywatelska. Fot. PAP/PAI/W. Kryński

  W Warszawie odbyła się demonstracja pod hasłem „Jaruzelski - musi odejść”. Podczas demonstracji brutalnie interweniowały oddziały ZOMO.

 • 3.7

  Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. PAP/C. Słomiński

  W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł Adama Michnika „Wasz prezydent, nasz premier”.

 • 4.7

  Sejm. Fot. PAP/J. Bogacz

  Inauguracyjne posiedzenie Sejmu i Senatu.

 • 9.7

  Warszawa 10.07.1989. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej George'a Busha (L) w Polsce (9-11.07.1989). Spotkanie w Belwederze z przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechem Jaruzelskim. Fot. PAP/J. Bogacz

  Początek wizyty w Polsce prezydenta USA Georga Busha.

 • 11.7

  Ksiądz Sylwester Zych. Fot. AIPN. Źródło: portal IPN pamiec.pl

  W Krynicy Morskiej znaleziono zwłoki ks. Sylwestra Zycha, katolickiego duchownego, związanego z opozycją demokratyczną; w 1982 r. skazany został na cztery lata więzienia za próbę obalenia siłą ustroju PRL; od 1986 r. był kapelanem KPN; śledztwo nie doprowadziło do ujawnienia sprawców zabójstwa.

 • 14.7

  Artur Sandauer. Fot. PAP/CAF

  W Warszawie zmarł Artur Sandauer, prozaik, krytyk literacki, tłumacz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, propagator twórczości Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza, sygnatariusz Listu 34, autor „Śmierci liberała”, „Bez taryfy ulgowej”, „Bóg, Szatan, Mesjasz i…?”.

 • 15.7

  Maria Kuncewiczowa. Fot. PAP/I. Jarosińska

  W Lublinie zmarła Maria Kuncewiczowa, pisarka, autorka „Dwóch księżyców” i „Cudzoziemki”, laureatka Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury.

 • 16.7

  Zmarł Herbert von Karajan, jeden z najwybitniejszych dyrygentów XX wieku.

 • 17.7

  Złożenie listów uwierzytelniających przez nuncjusza apostolskiego bp. Józefa Kowalczyka. Warszawa, 06.12.1989. Fot. PAP/PAI/G. Rogiński

  Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy PRL a Stolicą Apostolską.

 • 19.7

  Przemówienie wybranego przez Zgromadzenie Narodowe prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego. 19.07.1989. Fot. PAP/PAI/I. Sobieszczuk

  Zgromadzenie Narodowe wybrało gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta.

 • 19.7

  Kazimierz Sabbat. Fot. NAC

  W Londynie zmarł Prezydent RP na uchodźstwie Kazimierz Sabbat. Tego samego dnia jako nowy prezydent zaprzysiężony został Ryszard Kaczorowski.

 • 29.7

  II część posiedzenia XIII Plenum KC PZPR - prezydium, od lewej: Stanisław Ciosek, Mieczysław Rakowski, Wojciech Jaruzelski, Kazimierz Barcikowski. Warszawa, 29.07.1989. Fot. PAP/PAI/J. Bogacz

  W czasie obradującego w Warszawie XIII Plenum KC PZPR gen. Wojciech Jaruzelski, wybrany kilka dni wcześniej na urząd Prezydenta PRL, złożył rezygnację ze stanowiska I sekretarza KC PZPR. Jego następcą został Mieczysław F. Rakowski.

 • 1.8

  Pomnik Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich. Fot. PAP/J. Kamiński

  W Warszawie na placu Krasińskich odsłonięto Pomnik Powstania Warszawskiego.

 • 1.8

  Kartki na mięso z 1988 r. Fot. PAP/A. Rybczyński

  Na terenie całej Polski zniesiono kartki na mięso i jego przetwory.

 • 2.8

  Sejm PRL powołał Komisję Nadzwyczajną do Zbadania Działalności MSW; jej przewodniczącym wybrany został Jan Rokita z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP).

 • 2.8

  Sejm powołał gen. Czesława Kiszczaka na stanowisko premiera.

 • 7.8

  Lech Wałęsa. Fot. PAP/I. Sobieszczuk

  Oświadczenie Lecha Wałęsy w sprawie koalicji rządowej Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego.

 • 14.8

  W Warszawie zmarł Alfons Karny, rzeźbiarz.

 • 17.8

  Roman Malinowski, Lech Wałęsa i Jerzy Jóźwiak zawarli formalne porozumienie o koalicji. Fot. PAP/CAF/M. Szyperko

  Lech Wałęsa wspólnie z liderami Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu informację o zawiązaniu koalicji Solidarności z ZSL i SD, zgłaszając jednocześnie kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera.

 • 17.8

  Jan Rokita. Fot. PAP/CAF/A. Rybczyński

  Sejm powołał Komisję Nadzwyczajną do Zbadania Działalności MSW pod przewodnictwem posła Jana Rokity. Jej głównym celem było ustalenie okoliczności zbrodni popełnianych przez funkcjonariuszy MSW w czasie stanu wojennego.

 • 18.8

  Premiera filmu „Konsul” w reżyserii Mirosława Borka, opartego na prawdziwej historii Czesława Śliwy, fałszerza i hochsztaplera z okresu PRL.

 • 19.8

  Tadeusz Mazowiecki. Fot. PAP/J. Mazur

  Prezydent Wojciech Jaruzelski powierzył misję tworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu; nowemu premierowi poparcia udzieliła Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”.

 • 23.8

  Szlak Bałtycki. 23.08.1989. Fot. PAP/Alamy

  W proteście przeciwko sytuacji politycznej w ZSRS około 2 mln mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii utworzyło żywy łańcuch o długości ponad 600 km.

 • 24.8

  Obrady Sejmu RP - powołanie Tadeusza Mazowieckiego (C) na prezesa Rady Ministrów. 24.08.1989. Fot. PAP/P. Teodor

  Sejm powołał na stanowisko prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego niekomunistycznego premiera w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej.

 • 25.8

  Roman Palester. Fot. NAC

  W Paryżu zmarł Roman Palester, kompozytor, autor muzyki do wielu filmów, m.in. „Zakazanych piosenek”; kierownik audycji kulturalnych w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

 • 25.8

  Premiera filmu „Stan wewnętrzny” w reżyserii Krzysztofa Tchórzewskiego.

 • 28.8

  W Warszawie zmarł Jerzy Hryniewiecki, architekt, urbanista, jeden z projektantów Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie.

 • 1.9

  Kazimierz Deyna. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W wypadku samochodowym w USA zginął Kazimierz Deyna, jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy; zawodnik ŁKS Łódź, Legii Warszawa, Manchesteru City i San Diego Sockers; w reprezentacji Polski wystąpił 97 razy, strzelił 41 goli; na mistrzostwach świata w RFN w 1974 r. wspólnie z drużyną zajął trzecie miejsce, złoty medalista olimpijski z Monachium w 1972 r. i srebrny z Montrealu w 1976 r.

 • 1.9

  Tadeusz Sendzimir. Fot. PAP/Prokowski

  Na Florydzie zmarł Tadeusz Sendzimir, inżynier, wynalazca z dziedziny metalurgii, patron huty w Krakowie.

 • 2.9

  W Opocznie urodził się Adam Kszczot, lekkoatleta, złoty medalista mistrzostw Europy w Zurychu (2014) w biegu na 800 m.

 • 7.9

  Atak ZOMO na ludzi zgromadzonych przed katedrą św. Jana Chrzciciela. Warszawa, 01.05.1983. Fot. PAP/A. Rybczyński

  Zlikwidowano Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO), zastępując je Oddziałami Prewencji.

 • 12.9

  Warszawa 24.08.1989. Posiedzenie Sejmu X kadencji (Sejm kontraktowy). Sejm powołał na stanowisko Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego (na zdjęciu). Fot. PAP/C. Słomińsk

  Sejm powołał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego prezesa Rady Ministrów w Polsce od zakończenia II wojny światowej.

 • 18.9

  Aleksandra Śląska. Fot. PAP/W. Rozmysłowicz

  W Warszawie zmarła Aleksandra Śląska, aktorka, wieloletni pedagog warszawskiej PWST; znana m.in. z ról w filmach: „Ostatni etap”, „Pasażerka” oraz z serialu „Królowa Bona”.

 • 22.9

  Manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Warszawa, 01.05.1989. Fot. PAP/PAI/C. Słomiński

  Decyzją Sądu Najwyższego Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), zdelegalizowane po wprowadzeniu stanu wojennego, zostało ponownie zarejestrowane.

 • 22.9

  Zdzisław Najder. Fot. PAP/J. Bogacz, G. Rogiński

  Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła wyrok wobec Zdzisława Najdera, skazanego w 1983 r. na karę śmierci.

 • 29.9

  Premiera filmu „Jeniec Europy” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

 • 29.9

  Pod Raciborzem w wypadku samochodowym zginęli twórcy programu „Sonda” - Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek.

 • 1.10

  Witold Rowicki. Fot. PAP/CAF/Barącz

  W Warszawie zmarł Witold Rowicki, dyrygent, pedagog, wieloletni dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie.

 • 4.10

  Edmund Osmańczyk. Fot. PAP/W. Kryński

  W Warszawie zmarł Edmund Osmańczyk, dziennikarz, publicysta, politolog; w latach 30. redaktor pisma „Młody Polak w Niemczech”; do 1939 r. kierował Centralą Prasową Związku Polaków w Niemczech; w czasie wojny w konspiracyjnym radiu; podczas Powstania Warszawskiego nadawał audycje „Dzień walki”; jako korespondent relacjonował konferencję w Poczdamie i Proces Norymberski; poseł na Sejm PRL; senator I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego. 

 • 6.10

  Lech Wałęsa powołał senatora Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”.

 • 8.10

  W Krakowie zmarł prof. Emanuel Rostworowski, historyk.

 • 9.10

  Prokurator generalny PRL Józef Żyta wystąpił do prokuratora generalnego ZSRS o wszczęcie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej.

 • 9.10

  Premiera filmu „Kornblumenblau” w reżyserii Leszka Wosiewicza.

 • 15.10

  Michał Rola-Żymierski. Fot. PAP/J. Morek

  W Warszawie zmarł Michał Rola-Żymierski, pierwotnie Łyżwiński, żołnierz Legionów Polskich, generał WP; w 1927 r. skazany za nadużycie finansowe, zdegradowany i wydalony z wojska; po wyjściu z więzienia nawiązał współpracę z sowieckim wywiadem; od 1943 r. doradca wojskowy Sztabu Głównego GL, następnie dowódca AL (1944). W latach 1944-1947 naczelny dowódca WP; od 1945 r. marszałek Polski; w 1946 r. stanął na czele Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, koordynującej działania przeciwko środowiskom niepodległościowym. W 1953 r. aresztowany; w 1955 r. zwolniony z więzienia.

 • 24.10

  Jerzy Kukuczka. Fot. PAP/K.Seko

  Podczas wejścia na Lhotse (8516 m) nową drogą, przez niezdobytą wówczas południową ścianę, zginął Jerzy Kukuczka, drugi człowiek na świecie, po Reinholdzie Messnerze, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

 • 28.10

  Kongres założycielski Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (ZChN) w małej auli Politechniki Warszawskiej - przemawia przewodniczący partii Wiesław Chrzanowski. 28.10.1989. Fot. PAP/PAI/I. Sobieszczuk

  Powstało Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN), ugrupowanie polityczne wywodzące się z ruchu solidarnościowego, nawiązujące do przedwojennych tradycji narodowodemokratycznych i chrześcijańskiej demokracji. Pierwszym przewodniczącym partii został Wiesław Chrzanowski.

 • 28.10

  W Pradze władze komunistyczne brutalnie spacyfikowały uliczną demonstrację, której uczestnicy domagali się m.in. uwolnienia więźniów politycznych.

 • 30.10

  Premiera filmu „300 mil do nieba” w reżyserii Macieja Dejczera.

 • 4.11

  W Berlinie Wschodnim na Alexanderplatz odbyła się manifestacja, której uczestnicy domagali się demokratycznych reform; wzięło w niej udział około 500 tys. osób.

 • 5.11

  Vladimir Horowitz. Fot. PAP/EPA

  W Nowym Jorku zmarł Vladimir Horowitz, jeden z najwybitniejszych pianistów XX wieku, urodzony w Berdyczowie.

 • 9.11

  Spotkanie z premiera Tadeusza Mazowieckiego (L) i kanclerza RFN Helmuta Kohla. Warszawa, 09.11.1989. Fot. PAP/PAI/I. Sobieszczuk

  Kanclerz RFN Helmut Kohl rozpoczął wizytę w Polsce.

 • 9.11

  Krzyże w Berlinie Zach. z nazwiskami osób, które zginęły podczas próby przekroczenia muru berlińskiego. Fot. PAP/J.Undro

  Upadek muru berlińskiego: władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej otworzyły granice z Berlinem Zachodnim.

 • 12.11

  Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl. Krzyżowa, 12 listopada 1989 r. Fot. PAP/PAI/G. Rogiński

  W Krzyżowej na Dolnym Śląsku odprawiona została Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

 • 12.11

  Adam Chmielowski - Brat Albert. Fot. NAC

  W Rzymie papież Jan Paweł II kanonizował Adama Chmielowskiego, Brata Alberta, zakonnika, malarza, założyciela zgromadzeń zakonnych albertynów i albertynek oraz przytulisk dla bezdomnych; uczestnika Powstania Styczniowego.

 • 15.11

  Lech Wałęsa przemawia w Kongresie USA. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Lech Wałęsa wygłosił przemówienie w Kongresie USA.

 • 17.11

  Demontaż pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  W Warszawie zdemontowano pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, współpracownika Lenina, szefa Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją, Sabotażem i Spekulacją (WCzK, Czeka); był jednym z twórców totalitarnego reżimu w sowieckiej Rosji; w czasie wojny polsko-bolszewickiej wszedł w skład Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski utworzonego 30 lipca 1920 r. w Białymstoku, jego zadaniem miało być przekształcenie Polski w republikę socjalistyczną.

 • 17.11

  30-lecie Dziennika Telewizyjnego. 1988 r. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Widzowie obejrzeli ostatnie wydanie „Dziennika Telewizyjnego”, emitowanego od 1958 r.

 • 17.11

  Vaclav Havel. Fot. PAP/EPA

  Demonstracja studentów w Pradze została stłumiona przez milicję. Plotki o śmierci studenta spowodowały ogłoszenie strajku aktorów i studentów i dała początek aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji.

 • 20.11

  Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka.

 • 22.11

  Miss World 1989 Aneta Kręglicka. Fot. PAP/PAI/J. Bogacz

  W Hongkongu Aneta Kręglicka zdobyła tytuł Miss World.

 • 23.11

  Zbiórka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Ciechanów, 1947 r. Fot. PAP/CAF

  Sejm podjął decyzję o likwidacji Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) i Urzędu do spraw Wyznań.

 • 23.11

  Tadeusz Mazowiecki. Fot. PAP/PAI/C. Słomiński

  Początek oficjalnej wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w ZSRS.

 • 24.11

  Tadeusz Mazowiecki. Fot. PAP/PAI/C. Słomiński

  W Moskwie premier Tadeusz Mazowiecki spotkał się z sekretarzem generalnym KC KPZR Michaiłem Gorbaczowem.

 • 26.11

  Nadzwyczajny XI Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Warszawa, 11.1989. Fot. PAP/PAI/L. Wawrynkiewicz

  W Warszawie rozpoczął obrady XI Nadzwyczajny Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, który podjął decyzję o zakończeniu działalności ZSL i powołaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego „Odrodzenie”.

 • 28.11

  Kanclerz RFN Helmut Kohl przedstawił dziesięciopunktowy program szybkiego zjednoczenia Niemiec.

 • 1.12

  Premiera filmu „Ostatni prom” w reżyserii Waldemara Krzystka.

 • 8.12

  Szymon Datner. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie zmarł Szymon Datner, historyk żydowskiego pochodzenia, badacz historii Holokaustu.

 • 10.12

  Pomnik Lenina w Nowej Hucie. Fot. PAP/J. Ochoński

  W Nowej Hucie zdemontowano pomnik Włodzimierza Lenina.

 • 10.12

  Telwizyjna premiera filmu „Dekalog I” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.

 • 13.12

  Realizacja filmu „Przesłuchanie” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego: aktorka Krystyna Janda w roli Antoniny Dziwisz (C), reżyser (stoi P), aktorka Anna Romantowska (L), asystent reżysera Krzysztof Magowski (siedzi z P), z kamerą operator Roman Miastowski, w głębi z lewej autor zdjęć Jacek Petrycki. Warszawa 12.1981. Fot. PAP/CAF/W. Rozmysłowicz

  Premiera filmu „Przesłuchanie” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego.

 • 14.12

  W Moskwie zmarł Andriej Sacharow, fizyk, nazywany „ojcem sowieckiej bomby wodorowej”, myśliciel, dysydent, krytyk komunistycznego totalitaryzmu i obrońca praw człowieka; w 1975 r. uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.

 • 16.12

  W Warszawie zmarł prof. Tadeusz Łepkowski, historyk, badacz dziejów Ameryki Łacińskiej i historii Polski XVIII-XIX wieku.

 • 17.12

  Leszek Balcerowicz. Fot. PAP/W.Deska

  Wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz przedstawił w Sejmie zarys rządowego programu reform gospodarczych.

 • 17.12

  Początek przewrotu antykomunistycznego w Rumunii: W Timisoarze wojsko użyło broni przeciwko demonstrantom szturmującym budynek komitetu partii komunistycznej.

 • 28.12

  Leszek Balcerowicz. 1989 r. Fot. PAP/P. T. Walczak

  Sejm przyjął dziesięć ustaw z tzw. planu Balcerowicza, dotyczących reform gospodarczo-ustrojowych; miały one umożliwić transformację gospodarki sterowanej centralnie w rynkową.

 • 29.12

  Godło RP. Fot. PAP/T. Gzell

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przywracając historyczną nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska oraz dawne godło – orła w koronie.

 • 29.12

  Vaclav Havel. Fot. PAP/PAI/T. Zagoździński

  Vaclav Havel został wybrany przez Zgromadzenie Federalne na prezydenta Czechosłowacji.

 • 31.12

  Leszek Balcerowicz. Fot. PAP/PAI/J. Bogacz, G. Rogiński

  Prezydent Wojciech Jaruzelski podpisał pakiet ustaw gospodarczych składających się na tzw. plan Balcerowicza.

 • 31.12

  Domalowywanie korony na tablicach z orłem białym po zmianie godła państwowego. 01.1990. Fot. PAP/PAI/I. Sobieszczuk, J. Bogacz

  Weszła w życie tzw. nowela grudniowa zmieniająca treść I rozdziału konstytucji PRL. Jej zapisy zmieniały nazwę państwa na „Rzeczpospolitą Polską” oraz godło na białego orła w koronie i usuwały artykuły dotyczące kierowniczej roli PZPR, przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, wprowadzały zasady demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej, pluralizm polityczny, swobodę działalności gospodarczej oraz ochronę własności.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL