Daty

Kalendarz dat

983

  • 29.6

    Rozpoczęło się zwycięskie powstanie Słowian Połabskich przeciwko panowaniu Niemiec.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL