Daty

Kalendarz historyczny

12.7

 • 1945 / 75 LAT TEMU

  Funkcjonariusze PUBP Augustów i sowieccy doradcy. Fot. IPN

  Na Suwalszczyźnie rozpoczęła się tzw. obława augustowska (źródła podają też 10 lipca jako datę rozpoczęcia obławy), podczas której oddziały NKWD i Armii Czerwonej zatrzymały ok. 7 tys. osób; prawie 600 podejrzewanych o powiązania z AK-owskim podziemiem wywieziono i zamordowano w nieznanym do dziś miejscu; wydarzenia te są uznawane przez historyków za największą po II wojnie światowej zbrodnię dokonaną na Polakach.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Gen. Tadeusz Bór-Komorowski. Fot. NAC

  Komendant Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał rozkaz o wcieleniu do AK Batalionów Chłopskich i instrukcję „O stosunku do Sowietów”.

 • 1997 / 23 LATA TEMU

  Mieszkańcy Wrocławia próbują zatrzymać workami z piaskiem rozlewającą się po ulicach falę powodziową. Fot. PAP/CAF/A. Hawałej

   Do Wrocławia dotarła wielka fala powodziowa, nazywana "powodzią tysiąclecia".

 • 1994 / 26 LAT TEMU

  W Bures-sur-Yvette pod Paryżem zmarła Irena Krzywicka, pisarka, publicystka, zaangażowana na rzecz edukacji seksualnej, planowania rodziny i równouprawnienia kobiet; autorka „Zwycięskiej samotności. Kobieta szuka siebie”.

 • 1986 / 34 LATA TEMU

  Wacław Kisielewski. Fot. PAP/CAF/Radoch

  W wypadku samochodowym zginął Wacław Kisielewski, pianista, członek duetu fortepianowego "Marek i Wacek".

 • 1968 / 52 LATA TEMU

  Ada Sari. Fot. PAP/CAF

  W Ciechocinku zmarła Ada Sari, śpiewaczka operowa, pedagog.

 • 1963 / 57 LAT TEMU

  W Moskwie urodził się Aleksandr Domogarow, rosyjski aktor, znany w Polsce z roli Bohuna w „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana.

 • 1955 / 65 LAT TEMU

  W Londynie urodził się Timothy Garton Ash, historyk, wykładowca uniwersytetu w Oxfordzie; autor książek m.in. „Polska rewolucja: Solidarność” i „Wiosna obywateli: Rewolucja 1989: widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze”.

 • 1952 / 68 LAT TEMU

  Władysław Konopczyński. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Młynniku koło Ojcowa zmarł Władysław Konopczyński, historyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, założyciel i redaktor "Polskiego Słownika Biograficznego", poseł na Sejm RP (1922-1927), związany z Narodową Demokracją; autor opracowań historycznych „Polska w dobie wojny siedmioletniej”, „Polska a Szwecja”, „Historia polityczna Polski 1914-1939”.

 • 1943 / 77 LAT TEMU

  Płonąca wieś Michniów. 12.07.1943. Źródło: IPN

  Niemcy rozpoczęli dwudniową pacyfikację Michniowa - wsi położonej w świętokrzyskich lasach, której mieszkańcy pomagali partyzantom Armii Krajowej, zgrupowanym pod dowództwem por. Jana Piwnika "Ponurego" na pobliskim Wykusie. Wieś zrównano z ziemią; w czasie lub w związku z pacyfikacją zamordowano co najmniej 204 osoby: 102 mężczyzn, 54 kobiety i 48 dzieci.

 • 1934 / 86 LAT TEMU

  Budynki obozu w Berezie Kartuskiej. Źródło: AAN

  Na mocy rozporządzenia z mocą ustawy prezydenta Ignacego Mościckiego z 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu w Berezie Kartuskiej utworzono obóz dla więźniów politycznych – zwany oficjalnie „miejscem odosobnienia”.

 • 1920 / 100 LAT TEMU

  Panorama Wilna. 1920 r. Źródło: BN Polona

  Wojna polsko-bolszewicka: Litwa podpisała z Rosją sowiecką traktat, który przewidywał przekazanie stronie litewskiej zajętego przez Armię Czerwoną Wilna, w zamian Litwa zgodziła się na przemarsz wojsk sowieckich przez jej terytorium.

 • 1908 / 112 LAT TEMU

  Eryk Lipiński. Fot. PAP/H. Rosiak

  W Krakowie urodził się Eryk Lipiński, grafik, karykaturzysta, satyryk, współzałożyciel i redaktor tygodnika "Szpilki", organizator Muzeum Karykatury w Warszawie.

 • 1894 / 126 LAT TEMU

  Pierwszy numer „Robotnika”. Źródło: CBN Polona

  Ukazał się pierwszy numer pisma „Robotnik”, organu prasowego PPS.

 • 1892 / 128 LAT TEMU

  Bruno Schulz. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Drohobyczu urodził się Bruno Schulz, prozaik, malarz, rysownik, grafik, ilustrator; autor zbiorów opowiadań „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod klepsydrą”.

 • 1881 / 139 LAT TEMU

   W Warszawie powstała Kasa im. Józefa Mianowskiego wspierająca badania i wydawnictwa naukowe.

 • 1704 / 316 LAT TEMU

  Podczas elekcji Stanisław Leszczyński wybrany został królem Polski.

 • 1606 / 414 LAT TEMU

   Początek rokoszu Zebrzydowskiego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL