Daty

Kalendarz historyczny

12.3

 • 1999 / 21 LAT TEMU

  Szef polskiej dyplomacji Bronisław Geremek podpisuje 12 marca 1999 w Independence dokumenty akcesyjne. Fot. PAP/EPA

  W Independence w stanie Missouri w USA odbyła się uroczystość oficjalnego przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO.

 • 1910 / 110 LAT TEMU

  Zygmunt Szendzielarz. Lata międzywojenne. Fot. CAW. Źródło: Wikimedia Commons

  W Stryju urodził się Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, oficer WP, dowódca V Wileńskiej Brygady AK, a następnie oddziałów partyzanckich eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK; w 1948 r. aresztowany przez UB, następnie skazany na karę śmierci; stracony 8 lutego 1951 r. w warszawskim więzieniu na Mokotowie; szczątki „Łupaszki” zidentyfikowano w 2013 r. w wyniku ekshumacji przeprowadzonych przez IPN na tzw. Łączce na Wojskowych Powązkach; pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika w 2016 r. został pochowany z wojskowym ceremoniałem na Wojskowych Powązkach.

 • 2013 / 7 LAT TEMU

  W Krakowie zmarł Marek Skwarnicki, poeta, publicysta, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

 • 2008 / 12 LAT TEMU

  W Londynie zmarł Antoni Pospieszalski, eseista, filozof, działacz emigracyjny; żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny; wieloletni redaktor polskiej sekcji BBC.

 • 2005 / 15 LAT TEMU

  W Gdańsku zmarł Zbigniew Kuźmiński, reżyser, autor filmów "Nad Niemnem", "Między ustami a brzegiem pucharu", "Agent nr 1".

 • 1977 / 43 LATA TEMU

  Pod zarzutem gwałtu w Los Angeles zatrzymany został reżyser Roman Polański.

 • 1965 / 55 LAT TEMU

  Premiera filmu „Życie raz jeszcze” w reżyserii Janusza Morgensterna.

 • 1963 / 57 LAT TEMU

  Kazik Staszewski.Fot. PAP/R. Nowakowski

  W Warszawie urodził się Kazik Staszewski, wokalista, kompozytor, lider zespołu "Kult". 

 • 1956 / 64 LATA TEMU

  Bolesław Bierut. Fot. PAP/CAF

  W Moskwie zmarł I sekretarz KC PZPR Bolesław Bierut; w okresie międzywojennym członek KPP i WKP(b), funkcjonariusz Międzynarodówki Komunistycznej; w latach 1944-1956 członek BP PPR, a następnie PZPR; od 1948 do 1954 r. przewodniczący, później (1954-1956) I sekretarz KC PZPR; prezydent KRN (1944-1947); w latach 1947-1952 prezydent RP; bezpośrednio odpowiedzialny za zbrodnie komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

 • 1956 / 64 LATA TEMU

  W Zębie urodził się Stanisław Bobak, skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk.

 • 1955 / 65 LAT TEMU

  Janina Ochojska. Fot. PAP/M. Obara

  W Gdańsku urodziła się Janina Ochojska, założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.

 • 1948 / 72 LATA TEMU

  Józef Świeżyński. Fot. NAC

  W Sandomierzu zmarł Józef Świeżyński, polityk, w 1918 r. mianowany przez Radę Regencyjną premierem Rządu Królestwa Polskiego, w latach 1919-33 prezes Polskiej Macierzy Szkolnej.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  W Palikrowach w powiecie Brody ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 360 osób narodowości polskiej.

 • 1943 / 77 LAT TEMU

  Teodor Duracz. Fot. NAC

  W więzieniu na Pawiaku zamordowany został przez Niemców Teodor Duracz, adwokat, działacz komunistyczny, członek KPP, obrońca w procesach politycznych; radca prawny przedstawicielstwa handlowego ZSRS w Polsce (1923-1937); wiceprzewodniczący Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela (1933-1937); współorganizator i jeden z czołowych działaczy PPR; ściśle powiązany z sowieckim wywiadem.

 • 1943 / 77 LAT TEMU

  Patrol „Jędrusiów” w drodze na akcję. 1943 r. Źródło: Wikimedia Commons

  Oddział "Jędrusiów" związany z konspiracyjną organizacją Odwet działającą na Kielecczyźnie, wspólnie z żołnierzami AK rozbił niemieckie więzienie w Opatowie, uwalniając kilkudziesięciu więźniów. 

 • 1937 / 83 LATA TEMU

  Zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina został Jakow Zak z ZSRS.

 • 1936 / 84 LATA TEMU

  Michał Heller. Fot. PAP/J. Bednarczyk

  W Tarnowie urodził się Michał Heller, katolicki duchowny, filozof, teolog, fizyk, kosmolog; laureat Nagrody Templetona, kawaler Orderu Orła Białego, fundator i pomysłodawca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie; autor kilkudziesięciu książek z zakresu filozofii, teologii, kosmologii, historii nauki.

 • 1934 / 86 LAT TEMU

  Henryk Bista. Fot. PAP/A. Rybczyński

  W Kochłowicach, obecnie dzielnica Rudy Śląskiej, urodził się Henryk Bista, aktor, przez 30 lat związany z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, od 1992 r. występował w Teatrze Współczesnym w Warszawie; znany m.in. z roli Senatora w filmie „Lawa” Tadeusza Konwickiego, sędziego Jaskóły w „Piłkarskim pokerze” Janusza Zaorskiego oraz Bertolda Brechta w telewizyjnej inscenizacji „Opowieści z Hollywoodu”.

 • 1931 / 89 LAT TEMU

  Ks. Józef Tischner. Fot. PAP/Z. Matuszewski

  W Starym Sączu urodził się Józef Tischner, katolicki duchowny, filozof, teolog, pisarz; autor m.in. książek "Świat ludzkiej nadziei", "Etyka Solidarności", "Myślenie według wartości", "Nieszczęsny dar wolności" oraz "Historii filozofii po góralsku".

 • 1930 / 90 LAT TEMU

  W Pabianicach urodził się Ryszard Badowski, dziennikarz, reporter, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej, m.in. „Klub sześciu kontynentów”.

 • 1923 / 97 LAT TEMU

  W Zgierzu urodził się Władysław Sheybal, aktor i reżyser, znany m.in. z roli muzyka w filmie „Kanał” Andrzeja Wajdy, roli Kronsteena „From Russia with Love” Terrence’a Younga i występu w serialu telewizyjnym „Shogun”.

 • 1922 / 98 LAT TEMU

  W Krakowie zmarła Aniela Salawa, zakonnica, mistyczka, błogosławiona Kościoła katolickiego.

 • 1908 / 112 LAT TEMU

  W Warszawie zmarł Jan Ludwik Popławski, publicysta, współzałożyciel Ligi Narodowej i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego.

 • 1894 / 126 LAT TEMU

  W Poznaniu zmarł August Cieszkowski, filozof, ekonomista.

 • 1889 / 131 LAT TEMU

  W Kijowie urodził się Wacław Niżyński, tancerz, choreograf. 

 • 1871 / 149 LAT TEMU

  W Poitiers zmarł Leonard Chodźko, historyk, kartograf, działacz emigracyjny, wydawca.

 • 1865 / 155 LAT TEMU

  W Poznaniu zmarł Leon Przyłuski, arcybiskup gnieźnieński i poznański, prymas Polski w latach 1845-1865.

 • 1818 / 202 LATA TEMU

  Papież Pius VII. Źródło: CBN Polona

  Papież Pius VII podniósł diecezję warszawską do rangi archidiecezji. Arcybiskup warszawski otrzymał tytuł prymasa Królestwa Polskiego. 

 • 1817 / 203 LATA TEMU

  W Królestwie Polskim powołany został Korpus Górniczy, formacja obejmująca personel państwowych kopalni i hut.

 • 1679 / 341 LAT TEMU

  Jan III Sobieski wg Wincentego Smokowskiego. Źródło: BN Polona

  Król Jan III Sobieski podpisał w Grodnie przywileje dla rotmistrzów tatarskich na osiedlenie się we wsiach trzech ekonomii królewskich: brzeskiej, kobryńskiej i grodzieńskiej; jedną z nadanych Tatarom wsi były Kruszyniany.

 • 1329 / 691 LAT TEMU

  Król Czech Jan Luksemburski i wielki mistrz zakonu krzyżackiego Werner von Orseln podpisali w Toruniu sojusz skierowany przeciw Polsce, który był to odpowiedzią na najazd Władysława Łokietka na ziemię chełmińską.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL