Daty

Kalendarz historyczny

28.6

 • 1956 / 64 LATA TEMU

  Poznański Czerwiec 1956. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  W Poznaniu doszło do robotniczych protestów, które przerodziły się w trwające trzy dni walki uliczne, do ich stłumienia władze komunistyczne użyły wojska; śmierć poniosło co najmniej 58 osób, rannych zostało ok. 600.

 • 1569 / 451 LAT TEMU

  „Unia Lubelska” - obraz Jana Matejki. Źródło: Wikimedia Commons

  Sejm w Lublinie uchwalił akt realnej unii polsko-litewskiej.

 • 2000 / 20 LAT TEMU

  Ks. Józef Tischner. Fot. PAP/Z. Matuszewski

  W Krakowie zmarł Józef Tischner, katolicki duchowny, filozof, teolog, pisarz; autor książek "Świat ludzkiej nadziei", "Etyka Solidarności", "Myślenie według wartości", "Nieszczęsny dar wolności" oraz "Historii filozofii po góralsku".

 • 1993 / 27 LAT TEMU

  Premiera filmu "Pograbek" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.

 • 1991 / 29 LAT TEMU

  W Budapeszcie podpisano porozumienie, na mocy którego rozwiązano istniejącą od 1949 r. Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

 • 1981 / 39 LAT TEMU

  Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956. Fot. PAP/A. Ciereszko

  W Poznaniu odsłonięto Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956.

 • 1976 / 44 LATA TEMU

  Na Stadionie X-lecia w Warszawie władze komunistyczne zorganizowały wiec poparcia dla I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

 • 1974 / 46 LAT TEMU

  Premiera filmu „Wiosna, panie sierżancie” w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.

 • 1974 / 46 LAT TEMU

  W Poznaniu otwarto halę widowiskowo-sportową Arena.

 • 1972 / 48 LAT TEMU

  Papież Paweł VI. Fot. PAP/Reprodukcja

  Papież Paweł VI specjalną bullą zatwierdził nową organizację kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych, uzyskanych przez Polskę po II wojnie światowej.

 • 1969 / 51 LAT TEMU

  Michał Znaniecki. Fot. PAP/A. Grygiel

  W Warszawie urodził się Michał Znaniecki, reżyser teatralny, dramaturg, scenograf, pedagog.

 • 1965 / 55 LAT TEMU

  W Warszawie urodził się Maciej Szczęsny, piłkarz, grający na pozycji bramkarza, trener, komentator sportowy; reprezentant Polski, zawodnik m.in. Legii Warszawa, Widzewa Łódź, Polonii Warszawa i Wisły Kraków – w barwach każdego z tych klubów zdobywał mistrzostwo Polski (z Legią Warszawa dwukrotnie).

 • 1961 / 59 LAT TEMU

  W Ostródzie urodziła się Maria Ciunelis, aktorka, scenarzystka.

 • 1960 / 60 LAT TEMU

  Marek Jurek. Fot. PAP/R. Pietruszka

  W Gorzowie Wielkopolskim urodził się Marek Jurek, działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski, członek władz krajowych NZS; parlamentarzysta; współtwórca ZChN i jeden z jego liderów; członek KRRiT (1995-2001); w 2001 r. współzałożyciel Przymierza Prawicy, a po jego zjednoczeniu z PiS - wiceprezes PiS; marszałek Sejmu w latach 2005-2007; od 2007 r. prezes Prawicy Rzeczypospolitej; w 2014 r. wybrany do Parlamentu Europejskiego.

 • 1953 / 67 LAT TEMU

  W Gdyni utworzono Muzeum Marynarki Wojennej.

 • 1950 / 70 LAT TEMU

  W Gdańsku rozpoczęła działalność Opera Bałtycka.

 • 1950 / 70 LAT TEMU

  Sejm uchwalił ustawę o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

 • 1946 / 74 LATA TEMU

  Dekret KRN o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w latach 1939-1945.

 • 1945 / 75 LAT TEMU

  Krajowa Rada Narodowa powołała Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej: premierem został Edward Osóbka-Morawski, wicepremierami Władysław Gomułka i Stanisław Mikołajczyk, pełniący również funkcję ministra rolnictwa.

 • 1943 / 77 LAT TEMU

  Ryszard Krynicki. Fot. PAP/L. Szymański

  W Sankt Valentin w Austrii urodził się Ryszard Krynicki, poeta, tłumacz, wydawca.

 • 1931 / 89 LAT TEMU

  W Pruszkowie urodził się Adam Zieliński, prawnik, sędzia, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1996-2000 Rzecznik Praw Obywatelskich.

 • 1929 / 91 LAT TEMU

  Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Alfred Miodowicz. 1985 r. Fot. PAP/W. Kryński

  W Poznaniu urodził się Alfred Miodowicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w latach 1984-1991, członek Biura Politycznego KC PZPR (1986-1989).

 • 1927 / 93 LATA TEMU

  Portret Juliusza Słowackiego. Źródło: CBN Polona

  Na Wawelu złożone zostały prochy Juliusza Słowackiego, przeniesione z cmentarza Montmarte w Paryżu.

 • 1924 / 96 LAT TEMU

  Rozporządzenie prezydenta RP o powołaniu przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe.

 • 1922 / 98 LAT TEMU

  Stanowisko premiera objął Artur Śliwiński.

 • 1919 / 101 LAT TEMU

  Międzynarodowa Organizacja Pracy: siedziba Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie. Lata międzywojenne. Fot. NAC

  Powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy.

 • 1919 / 101 LAT TEMU

  Konferencja pokojowa w Wersalu - od prawej: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, premier Włoch Wittorio Orlando, premier Anglii George David Lloyd. 28.06.1919. Fot. NAC

  W Pałacu Wersalskim państwa zwycięskiej koalicji podpisały Traktat Pokojowy z Niemcami - najważniejszy z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 mln żołnierzy, a około 20 mln zostało rannych; w imieniu Polski pod traktatem podpisy złożyli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

 • 1914 / 106 LAT TEMU

  Arcyksiążę Franciszek Ferdynand Habsburg. Źródło: Wikimedia Commons

  W Sarajewie od kul serbskiego zamachowca zginął austriacki następca tronu arcyksiążę Franciszek Ferdynand wraz z małżonką; wydarzenie to stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszej wojny światowej.

 • 1900 / 120 LAT TEMU

  Leon Kruczkowski. Fot. PAP/CAF

  W Krakowie urodził się Leon Kruczkowski, prozaik, dramaturg, publicysta; członek Krajowej Rady Narodowej, KC PZPR i Rady Państwa; od 1947 r. poseł na Sejm; prezes Związku Literatów Polskich (1946-1956); autor powieści "Kordian i cham", "Pawie pióra" oraz dramatów „Niemcy” i „Pierwszy dzień wolności”.

 • 1895 / 125 LAT TEMU

  W Zurychu urodził się Kazimierz Sikorski, kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog.

 • 1878 / 142 LATA TEMU

  Stanisław Brzozowski. Źródło: CBN Polona

  W Maziarni koło Chełma urodził się Stanisław Brzozowski, filozof, publicysta, pisarz, krytyk literacki i teatralny; autor „Legendy Młodej Polski” i „Płomieni”.

 • 1812 / 208 LAT TEMU

  Sejm Księstwa Warszawskiego przekształcił się w Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, która ogłosiła wskrzeszenie Polski i przyłączenie do niej prowincji zabranych.

 • 1794 / 226 LAT TEMU

  Antoni Czetwertyński. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie w czasie trwającej insurekcji doszło do krwawych rozruchów. Z inspiracji jakobinów warszawski lud zaatakował więzienia i dokonał samosądu nad targowiczanami. Powieszono m.in. biskupa wileńskiego Ignacego Massalskiego oraz kasztelana przemyskiego Antoniego Czetwertyńskiego.

 • 1660 / 360 LAT TEMU

  Pod Połonką wojska dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehę oraz wojewodę ruskiego Stefana Czarnieckiego pokonały rosyjskie wojska księcia Iwana Chowańskiego.

 • 1651 / 369 LAT TEMU

  Powstanie Chmielnickiego: Początek trzydniowej bitwy wojsk polskich z armią kozacko-tatarską pod Beresteczkiem.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL