Daty

Kalendarz historyczny

4.2

 • 1945 / 74 LATA TEMU

  Konferencja w Jałcie, luty 1945. Od lewej: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  W Jałcie rozpoczęła się konferencja „Wielkiej Trójki”, w której wzięli udział Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin; w wyniku zawartego porozumienia Polska po wojnie znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego, o co zabiegał Józef Stalin; Rząd RP na Uchodźstwie uznał ten fakt za zdradę ze strony dotychczasowych aliantów.

 • 1921 / 98 LAT TEMU

  Order Odrodzenia Polski. Fot. PAP/J. Turczyk

  Sejm RP ustanowił Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

 • 2018 / 1 ROK TEMU

  Wojciech Pokora. Fot. PAP/CAF/M. Wegner

  W Warszawie zmarł Wojciech Pokora, aktor, pamiętny Żorż Ponimirski w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy" oraz docent Zenobiusz Furman w serialu "Alternatywy 4".

 • 2009 / 10 LAT TEMU

  W Warszawie zmarł Witold Zalewski, pisarz, autor powieści socrealistycznych „Traktory zdobędą wiosnę”, „Urodzaj”, dziennikarz, kierownik literacki Zespołu Filmowego „Tor”.

 • 2008 / 11 LAT TEMU

  Stefan Meller. Fot. PAP/T. Gzell

  W Warszawie zmarł Stefan Meller, historyk, dyplomata; ambasador RP we Francji i Rosji, minister spraw zagranicznych (2005-2006); wykładowca historii, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, redaktor naczelny miesięcznika historycznego "Mówią wieki".

 • 2004 / 15 LAT TEMU

  Uruchomiono portal społecznościowy Facebook; jego twórcą jest Mark Zuckerberg; portal ma ponad miliard użytkowników.

 • 1989 / 30 LAT TEMU

  W Warszawie rozpoczął się III Kongres Konfederacji Polski Niepodległej, który po kilku godzinach został przerwany przez interwencję milicji. 

 • 1970 / 49 LAT TEMU

  W Warszawie zmarł Janusz Warnecki (właśc. Jan Kozłowski), aktor teatralny i filmowy, reżyser, profesor warszawskiej PWST, znany z filmów „Zejście do piekła”, „Mistrz”.

 • 1968 / 51 LAT TEMU

  Grzegorz Jarzyna. Fot. PAP/M. Obara

  W Chorzowie urodził się Grzegorz Jarzyna, reżyser teatralny i operowy, związany z TR Warszawa; reżyseruje w oparciu o teksty klasyczne, które poddaje reinterpretacji ("Bzik tropikalny" wg Witkacego, "Magnetyzm serca" na podstawie "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry); autor adaptacji wielkich powieści europejskich ("Doktor Faustus" Tomasza Manna, "Książę Myszkin" wg "Idioty" Fiodora Dostojewskiego), a także głośnych tekstów współczesnych ("Niezidentyfikowane szczątki ludzkie" Brada Frasera, "4.48 Psychosis" Sary Kane), jak również oper ("Gracz" Prokofiewa, "Dziecko i czary" Maurice’a Ravela oraz "Karzeł" Aleksandra Zemlinsky’ego); jest autorem sztuk teatralnych: "Medea Project" i "Areteia" oraz librett do oper Zygmunta Krauzego "Iwona, księżniczka Burgunda" i "Pułapka". 

 • 1956 / 63 LATA TEMU

  W Paryżu zmarł Ksawery Tartakower, szachista polski pochodzenia żydowskiego, sześciokrotny reprezentant Polski na olimpiadach szachowych, członek „złotej” drużyny polskiej na olimpiadzie w 1930 roku; od II wojny światowej pozostawał na emigracji.

 • 1952 / 67 LAT TEMU

  Andrzej Strzelecki. Fot. PAP/J. Kamiński

  W Warszawie urodził się Andrzej Strzelecki, reżyser, aktor, satyryk, wieloletni dyrektor teatru Rampa.

 • 1951 / 68 LAT TEMU

  W Krakowie ukazał się pierwszy numer tygodnika społeczno-literackiego "Życie Literackie". 

 • 1950 / 69 LAT TEMU

  Jan Bułhak. Fot. PAP/Muzeum Narodowe w Warszawie

  W Giżycku zmarł Jan Bułhak, artysta fotograf, teoretyk, krytyk i publicysta, określanym mianem "ojca polskiej fotografii".

 • 1949 / 70 LAT TEMU

  Sejm uchwalił ustawę o Funduszu Wczasów Pracowniczych (FWP). 

 • 1945 / 74 LATA TEMU

  W Krakowie ukazał się pierwszy numer "Dziennika Polskiego".

 • 1944 / 75 LAT TEMU

  Stefan Niesiołowski. Fot. PAP/L. Szymański

  W Kałęczewie k. Łodzi urodził się Stefan Niesiołowski, entomolog, działacz opozycji antykomunistycznej; współzałożyciel organizacji Ruch (1965); w 1971 r. skazany na siedem lat więzienia za "czynienie przygotowań do obalenia ustroju socjalistycznego przemocą"; od 1977 r. członek ROPCiO; od 1980 r. w NSZZ "Solidarność", w Zarządzie Regionu Ziemia Łódzka; internowany w stanie wojennym; działacz podziemnej "S"; współzałożyciel ZChN (1989); poseł, senator; polityk Platformy Obywatelskiej, od września 2016 r. członek koła poselskiego Europejscy Demokraci.

 • 1943 / 76 LAT TEMU

  Wanda Rutkiewicz. Fot. PAP/CAF

  W Płungianach na Żmudzi urodziła się Wanda Rutkiewicz, alpinistka, która jako trzecia kobieta i pierwsza Europejka stanęła na wierzchołku najwyższego szczytu świata - Mount Everest; zdobyła osiem z 14 ośmiotysięczników.

   

 • 1942 / 77 LAT TEMU

  W Warszawie zmarł prof. Kazimierz Orzechowski, kierownik Katedry i Kliniki Neurologicznej oraz dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 

 • 1940 / 79 LAT TEMU

  W Moskwie, po tajnym procesie, został rozstrzelany ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow, autor tzw. operacji polskiej, w wyniku której w latach 1937-38 NKWD zamordowało co najmniej 111 tys. Polaków żyjących w ZSRS..

 • 1938 / 81 LAT TEMU

  Zygmunt Malanowicz. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Na Wileńszczyźnie urodził się Zygmunt Malanowicz,, aktor znany z filmów „Nóż w wodzie”, „Polowanie na muchy”, „Jarosław Dąbrowski”, „Tulipany”.

 • 1938 / 81 LAT TEMU

  Karol Hubert Rostworowski. Źródło: NAC

  W Krakowie zmarł Karol Hubert Rostworowski, dramatopisarz, poeta, publicysta; zwolennik Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego; autor sztuk teatralnych „Judasz z Kariothu” i „Niespodzianka”.

 • 1933 / 86 LAT TEMU

  W Warszawie urodziła się Maria Chwalibóg, aktorka teatralna i filmowa, znana z filmów „Matka Joanna od aniołów” i „Kobieta samotna”.

 • 1929 / 90 LAT TEMU

  Polska ratyfikowała protokół genewski o zakazie stosowania broni chemicznej.

 • 1927 / 92 LATA TEMU

  W Warszawie zmarł Józef Pius Dziekoński, architekt.

 • 1925 / 94 LATA TEMU

  W Lublinie urodziła się Helena Kisiel, historyk, archiwistka, działaczka społeczna.

 • 1918 / 101 LAT TEMU

  Członkowie Rady Regencyjnej - od lewej: hrabia Józef Ostrowski, arcybiskup Aleksander Kakowski i książę Stanisław Lubomirski. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja

  Rada Regencyjna powołała Radę Stanu Królestwa Polskiego.

 • 1900 / 119 LAT TEMU

  W Warszawie został aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej Feliks Dzierżyński.

 • 1900 / 119 LAT TEMU

  W Warszawie urodził się Mieczysław Jurgielewicz, malarz, grafik.

 • 1889 / 130 LAT TEMU

  Ryszard Bolesławski. Fot. NAC

  W Dębowej Górze koło Skierniewic urodził się Ryszard Bolesławski, reżyser teatralny i filmowy, aktor; w latach 30. realizował filmy w Hollywood, współpracując z największymi gwiazdami. Do jego najbardziej znanych dzieł należą „Cud nad Wisłą”, „Ostatnia cesarzowa”, „Nędznicy”.

 • 1866 / 153 LATA TEMU

  Grafika Antoniego Kamieńskiego: Władysław Podkowiński malujący "Szał". Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie urodził się Władysław Podkowiński, malarz, autor m.in. obrazu „Szał uniesień”.

 • 1746 / 273 LATA TEMU

  Tadeusz Kościuszko - portret Kazimierza Wojniakowskiego, 1812. Zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu. Fot. PAP/W. Kryński, T. Prażmowski

  W Mereczowszczyźnie na Polesiu urodził się Tadeusz Kościuszko, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, generał, Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu w 1794 r.

 • 1515 / 504 LATA TEMU

  W Nieświeżu urodził się Mikołaj Radziwiłł zwany „Czarnym”, magnat litewski, marszałek wielki i kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński, wyznawca i propagator arianizmu, twórca potęgi rodu Radziwiłłów.

 • 1505 / 514 LAT TEMU

  Mikołaj Rej. Źródło: BN Polona

  W Żurawnie pod Haliczem urodził się Mikołaj Rej, pisarz, humanista, wyznawca kalwinizmu, poseł na sejm, autor "Żywota człowieka poczciwego", "Krótkiej rozprawy między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem"; część źródeł jako datę urodzin Reja podaje 28 stycznia.

 • 1454 / 565 LAT TEMU

  Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo Zakonowi Krzyżackiemu.

 • 1339 / 680 LAT TEMU

  W Warszawie przed trybunałem papieskim rozpoczął się proces polsko-krzyżacki dotyczący spornych terytoriów.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL