Religia

21.12.2019

„Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”

autor: Muzeum Ikon w Supraślu
„Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” „Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”

Kompendium wiedzy o ocalałych XVI-wiecznych freskach ze zburzonej w 1944 roku przez Niemców cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu (Podlaskie) stanowi najnowsza publikacja o tych zabytkach, którą wydało Muzeum Ikon w Supraślu.

30 ocalałych ze zniszczenia fragmentów tych fresków to najcenniejszy element zbiorów, które ma to muzeum - podkreśliła w rozmowie z PAP kierownik Muzeum Ikon Ewa Zalewska.

W sobotę po południu w Muzeum w Supraślu zaplanowano promocję tego wydawnictwa.

Album „Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” to - jak mówi Zalewska - zbiór dotychczas opublikowanych artykułów i prac naukowych, badawczych nad tymi freskami, ale także katalog tych zabytków.

Nie jest to pierwszy katalog tych fresków, ale pierwszy kompleksowy, bo w poprzednim np. nie było kompleksowego materiału badawczego - zaznaczyła. Niektóre fotografie archiwalne i artykuły w wydawnictwie nie były jeszcze publikowane lub są wydane pierwszy raz w języku polskim.

Zalewska dodała, że artykuły omawiają tematykę fresków w różnych aspektach: historycznym, kulturowym, artystycznym, religijnym, architektonicznym, konserwatorskim.

Jak podkreśliła, prace badawcze nad freskami trwają i za jakiś czas z pewnością materiał będzie jeszcze bogatszy. W wydanym albumie zawarto najważniejsze prace dotyczące tego zabytku badaczy z kraju i zagranicy m.in. autorstwa Piotra Pokryszkina, Józefa Jodkowskiego, Aleksandra Siemaszki, Ludmiły Lebiedzińskiej, Stanisława Szymańskiego, Aleksandra Musina, Stanisława Stawickiego.

Freski, które są w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu to 30 fragmentów ocalałych ze wszystkich XVI-wiecznej polichromii w stylu postbizantyńskim (z wpływami serbskimi, a według niektórych także macedońskimi), które znajdowały się w zburzonej cerkwi Zwiastowania w Supraślu - zaznaczyła Zalewska.

Dodała, że nie ma dokumentacji zdjęciowej jak wyglądały wszystkie freski w tej cerkwi (cerkiew znajduje się na terenie męskiego monasteru). To co ocalało, znajdowało się na filarach zburzonej cerkwi, konserwatorzy zabezpieczyli je w 1946 r., zdjęto je z ruin. Freski były konserwowane w latach 60-tych, scalano je. Ostatnie prace konserwatorskie były prowadzone w 2012 i 2014 r. - podała.

"To są zabytki wyjątkowe, unikatowe. W skali naszego kraju jest niewiele przykładów malarstwa w stylu bizantyńskim, które zachowały się do naszych czasów. To jest bezcenne dziedzictwo, dziedzictwo wspaniałe, którym możemy się szczycić" - podkreśliła Zalewska.

Muzeum Ikon, które mieści się na terenie monasteru w Supraślu jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Album o freskach i cały projekt z nim związany wydano dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (PAP)

autor: Izabela Próchnicka

kow/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL