Kultura i sztuka po 1989 roku

29.12.2017

Bartosz Skaldawski będzie p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Bartosz Skaldawski. 2012 r. Fot. PAP/P. Piątkowski Bartosz Skaldawski. 2012 r. Fot. PAP/P. Piątkowski

Bartosz Skaldawski - od 1 stycznia 2018 r. - będzie p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa - poinformowało w piątek na twitterze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas funkcję dyrektora instytutu pełniła Małgorzata Rozbicka.

Skaldawski jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do tej pory obejmował stanowisko z-cy dyrektora NID w pionie dokumentacji i zarządzania wiedzą o zabytkach. Zawodowo specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i ich wartościach. Jest autorem i współautorem książek i artykułów dotyczących zarządzania i ochrony dziedzictwa oraz współautorem Krajowego Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Skaldawski uczestniczył w pracach nad założeniami i treścią Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-17. Od 2001 r. jest zawodowo związany z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, najpierw w Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, a następnie w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków oraz w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją kultury, stanowiącą zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. NID jest promotorem polskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie. Instytut współpracuje z wieloma międzynarodowymi instytucjami działającymi na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa, w tym m.in. z UNESCO, English Heritage czy European Heritage Heads Forum. Ponadto Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje realizację procesu uznania zabytku za Pomnik Historii oraz prowadzi działania mające na celu wypromowania go jako silnej marki.

Do zadań Instytutu należy również gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków. Ponadto NID wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach, monitoruje i analizuje zagrożenia dla dziedzictwa oraz wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także prowadzi ewidencję badań archeologicznych.(PAP)

autor: Marek Sławiński

edytor: Paweł Tomczyk

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL