Europa i świat po II wojnie światowej

20.09.2019

Maciej Morawski, wieloletni korespondent RWE w Paryżu, kończy 90 lat

Warszawa, 05.12.2017. Wieloletni paryski korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Maciej Morawski.  PAP/J. Turczyk Warszawa, 05.12.2017. Wieloletni paryski korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Maciej Morawski. PAP/J. Turczyk

Paryski korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1965-92, współpracownik Jerzego Giedroycia i paryskiej "Kultury", działacz emigracyjny, Maciej Morawski kończy w piątek 90 lat.

"Wolna Europa była środkiem przekazywania Polakom tych wiadomości, które władze PRL przed nimi ukrywały. Najważniejszym zadaniem Radia Wolna Europa było pokazywanie prawdy, mówienie o prawdzie, odkrywanie prawdy zakrytej przez komunistyczną propagandę, przez komunistyczne zagłuszanie, przez niewolę komunistycznej prasy" – mówił w wywiadzie z radiopolska.pl Maciej Morawski.

Współpracę z RWE Morawski podjął w latach 50., a w roku 1965 stałe się etatowym pracownikiem RWE, korespondentem informacyjnym.

"Jak wynika z listów Jana Nowaka Jeziorańskiego do mnie (…) zaliczano mnie do grona najlepszych korespondentów. Dostarczałem informacje o tym, co zachodzi w Polsce, m.in. o walkach frakcyjnych wewnątrz PZPR, o sporach, jakie toczyły się na szczytach partii" – mówił w wywiadzie.

Maciej Dzierżykraj-Morawski urodził się 20 września 1929 r. w Poznaniu. Podczas II wojny światowej był - jak sam to określa - "pracownikiem sanitarnym AK" Tuż po wojnie wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia. W latach 1953-54 był stypendystą Kolegium Komitetu Wolnej Europy. Kolegium odmówiło mu stypendium doktoranckiego po donosie, jakoby przebywający w 1945 r. w Kościanie Morawski miał być komunistą oraz, że jest homoseksualistą. "Później angażując mnie do współpracy, Amerykanie z Free Europe powiedzieli mi, że ów donos z 54 roku był zapewne inspirowany przez UB" - powiedział po latach w wywiadzie.

Był prezesem polskiego Zjednoczenia Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej, dziennikarzem "Journal des Finances".

Od połowy lat 60. do 1992 roku był korespondentem RWE w Paryżu. W latach 80. przeprowadził wywiady z działaczami Solidarności, m.in. Bronisławem Geremkiem i Lechem Wałęsą. W paryskiej "Kulturze" drukował swoje nowele. Był członkiem Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego i współpracownikiem paryskiej delegatury Rządu RP na Wychodźstwie. Obecnie jest honorowym prezesem Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.

Morawski jest Kawalerem Zakonu Maltańskiego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest również kawalerem francuskiego Orderu "Arts et Lettres".

W wywiadzie dla "Przewodnika katolickiego", powiedział: "to była moja idea, instynkt, rodzinna tradycja – tradycja służenia Polsce. Mój ojciec Kajetan był przecież przez 30 lat we Francji ambasadorem wolnych Polaków, prowadząc taką nieformalną ambasadę reprezentującą nie PRL, a Polskę dawną, przedwojenną, katolicką. To co robiliśmy, to była walka o to, by Polska znów była wolna, katolicka, by znów była Polską". (PAP)

wbp/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL