Kultura i sztuka po 1989 roku

12.02.2014 aktualizacja 19.07.2016

Plastycy: dramatyczny stan estetyki przestrzeni publicznej w Polsce

Reklamy wielkoformatowe w rejonie skrzyżowania alei Jana Pawła II i Alej Jerozolimskich w Warszawy. Fot. PAP/T. Reklamy wielkoformatowe w rejonie skrzyżowania alei Jana Pawła II i Alej Jerozolimskich w Warszawy. Fot. PAP/T.

W Polsce konieczne są rozwiązania prawne, które poprawią dramatyczny stan estetyki przestrzeni publicznej - oświadczyli w przyjętej w środę deklaracji uczestnicy I Ogólnopolskiego Forum Plastyków Miejskich. Popierają też prezydencki projekt w tej sprawie.

"W trosce o poprawę dramatycznego stanu estetyki przestrzeni publicznej naszego kraju, w sytuacji braku odpowiednich rozwiązań prawnych, widzimy pilną konieczność wprowadzenia skutecznych narzędzi ustawowych w tym zakresie" - napisali w przyjętym przez aklamację oświadczeniu uczestnicy forum. Obrady forum odbywały się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Miejscy plastycy m.in. z Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska, a także inspektorzy nadzoru budowlanego, jednocześnie zadeklarowali wsparcie dla prezydenckiego projektu nowelizacji dotyczącego wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu. Projekt ten, który ma spowodować, że będzie mniej szpecących polskie miasta reklam, jest obecnie procedowany w Sejmie; w ubiegłym roku odbyło się jego pierwsze czytanie, po którym został skierowany do prac w sejmowej komisji.

"W trosce o poprawę dramatycznego stanu estetyki przestrzeni publicznej naszego kraju, w sytuacji braku odpowiednich rozwiązań prawnych, widzimy pilną konieczność wprowadzenia skutecznych narzędzi ustawowych w tym zakresie" - napisali w przyjętym przez aklamację oświadczeniu uczestnicy forum. Obrady forum odbywały się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

"Deklarujemy również gotowość współpracy w zakresie prac legislacyjnych i regulacyjnych zmierzających do poprawy stanu estetyki kraju. Ufamy, że nasze doświadczenie przyczyni się do poprawy istniejącej sytuacji" - dodali uczestnicy forum.

Podczas spotkania omawiano przykłady poprawy miejskiej estetyki w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Przedstawiano również polskie prawodawstwo dotyczące przestrzeni publicznej, a także możliwości działania konserwatora zabytków. Wśród najważniejszych powodów brzydoty przestrzeni publicznej w Polsce uczestnicy forum wymienili reklamy, często wielkoformatowe, które znajdują się na ulicach lub są zawieszone na budynkach.

"Wzmocnienie mechanizmu ochrony krajobrazu jest po prostu niezbędne" - podkreślił podczas spotkania ekspert z Kancelarii Prezydenta Grzegorz Kubalski, który przedstawił prezydencki projekt mający poprawić estetykę przestrzeni publicznej. Zwrócił uwagę, że projekt wprowadza dwie zasadnicze zmiany, które mają pozwolić na wyeliminowanie niechcianych reklam.

"Po pierwsze projekt przyznaje gminom możliwość ustalenia zasad sytuowania reklam w akcie samoistnym, czyli w uchwale. Do tej pory tego rodzaju ustalenie było możliwe tylko i wyłącznie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. A więc tam, gdzie nie było planów nie było też możliwości regulowania, jakie reklamy i w jakiej postaci się pojawiają" - powiedział PAP Kubalski. Dodał przy tym, że miejscowe plany zagospodarowania pokrywają obecnie ok. 30 proc. powierzchni kraju, co oznacza, że gminy nie mają wpływu na kształt przestrzeni publicznej w pozostałych ok. 70 proc.

Po drugie prezydencki projekt ustawy przewiduje umożliwienie gminom wprowadzenie opłaty od reklam. "W sytuacji, gdy ktoś korzysta z przestrzeni publicznej, poprzez usytuowanie w jej ramach tablic i urządzeń reklamowych, będzie obowiązany za to płacić" - powiedział Kubalski. Podał też, że maksymalne stawki, jakie gminy będą mogły (lecz nie będą musiały) wprowadzić to 2,5 zł dziennie za jedną reklamę (opłata w części stałej) oraz 0,2 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni reklamy.

I Ogólnopolskie Forum Plastyków Miejskich odbyło się z inicjatywy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Instytutu Zrównoważonej Przestrzeni. (PAP)

nno/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL