Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

28.03.2019

Instytut POLONIKA ogłosił program „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”

Instytut POLONIKA Instytut POLONIKA

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA po raz pierwszy ogłosił konkurs na projekty pracy wolontariuszy w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”. 

Ideą programu jest zachęta do społecznego zaangażowania się w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Chodzi o wolontariat przy pracach remontowych, rekonstrukcyjnych, konserwatorskich, związanych z zachowaniem materialnych elementów dziedzictwa, istniejących zarówno na obszarze historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.
 
Dofinansowanie wysokości od 10 tysięcy do 100 tysięcy zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny finansowy to powinien wynieść minimum 10 proc. 
 
O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne. Przy ocenie wniosków preferowane będą projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).
 
Działania będzie można realizować od 31 maja do 15 listopada 2019 r.
 
Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili minimum 75 proc. ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować minimum trzy dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.
 
Wnioski będzie można składać online poprzez system witkac.pl od 5 do 26 kwietnia 2019 r. do godziny 15:59.
 
Regulamin i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie Instytutu polonika.pl w zakładce „Programy Grantowe” http://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu. 

Wniosek można przygotować na podstawie wzoru formularza, a po uruchomieniu platformy online, złożyć go przez system witkac.pl.
 
Pytania dotyczące programu można kierować pod adresem e-mailowym: mszymska@polonika.pl oraz telefonicznie pod numerem: Marta Szymska 510 049 413 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r. jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której celem jest zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą oraz kształtowanie świadomości Polaków na temat ich dziedzictwa kulturowego. Projekty  Instytutu Polonika prowadzone są w ramach trzech programów strategicznych: Ochrona, Badania i Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. (PAP)

msz/ abe/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL