PRL

01.06.2009 aktualizacja 31.07.2016

Alfred Miodowicz

Alfred Miodowicz. Fot. PAP Alfred Miodowicz. Fot. PAP

Alfred Miodowicz urodził się 28 czerwca 1929 r. w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej.

Mając 19 lat wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej. Pracował jako hutnik w Hucie im. Lenina.

Od 1959 r. do 1990 r. był członkiem PZPR.

W latach 1983-1987 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków Zawodowych.

W 1984 r. został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), które było podporządkowane władzom komunistycznym.

Od 1985 r. do 1986 r. zasiadał w Radzie Państwa.

W latach 1986-1990 był członkiem Komitetu Centralnego PZPR. Wchodził również w skład Biura Politycznego KC (1986-1989).

W latach 1985-1989 był posłem na Sejm. Zasiadał w Komisji  Planowania Gospodarczego oraz Budżetu i Finansów.

Był przeciwnikiem koncepcji Okrągłego Stołu. Obawiał się, iż negocjacje przedstawicieli władz z „Solidarnością” doprowadzą do jej legalizacji i w konsekwencji osłabienia OPZZ.

30 listopada 1988 r. zmierzył się w debacie telewizyjnej z Lechem Wałęsą, która zakończyła się jego wielką porażką.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Okrągłego Stołu wygłosił demagogiczne przemówienie, w którym chcąc być bardziej radykalnym od strony solidarnościowej proponował wolne wybory i zniesienie cenzury.

OPZZ, któremu przewodniczył, pragnąc podkreślić swoją niezależność podczas prowadzonych negocjacji, często dystansował się wobec stanowiska zajmowanego przez przedstawicieli tzw. strony koalicyjno-rządowej. Przykładem tego był m.in. spór wokół indeksacji płac, a także zachowanie A. Miodowicza  w dniu zakończenia obrad  5 kwietnia.

W czerwcu 1989 r. kandydując do Sejmu z listy krajowej poniósł porażkę.

W lipcu 1989 r. złożył rezygnację z członkostwa w Biurze Politycznym.

Na II Kongresie OPZZ w czerwcu 1990 r. został ponownie wybrany przewodniczącym.

Zrezygnował jednak z tej funkcji w grudniu 1991 r.

Od 1992 r. był przewodniczącym Ruchu Ludzi Pracy.

Jest autorem wspomnień „Zadymiarz” (1993).

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL