Solidarność

29.05.2009 aktualizacja 14.02.2018

Władysław Frasyniuk

Władysław Frasyniuk. Fot. PAP Władysław Frasyniuk. Fot. PAP

Władysław Frasyniuk urodził się 25 listopada 1954 r. we Wrocławiu. W 1974 r. ukończył Technikum Samochodowe  i rozpoczął pracę jako kierowca w przedsiębiorstwach transportowych: PKS i „Transbud" MPK. Pracował tam do 1980 r.

W sierpniu 1980 r. był jednym z organizatorów strajku we Wrocławiu.

Od września tego roku był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.

W marcu 1981 r. został przewodniczącym Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność”  i wszedł w skład Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Od września tego roku był członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania.  Działalność związkową kontynuował w podziemiu.

Był przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Dolnego Śląska oraz współzałożycielem i członkiem powstałej w kwietniu 1982 r. Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.

W październiku 1982 r. został aresztowany. Skazano go na 6 lat więzienia. W wyniku amnestii z lipca 1984 r. wyszedł na wolność. Nadal prowadził działalność w podziemną.

W lutym 1985 r. aresztowano go ponownie i skazano na 4,5 roku więzienia. W sierpniu 1986 r. zwolniony na mocy amnestii.

Od września 1986 r. wchodził w skład funkcjonującej jawnie, choć nielegalnie, Tymczasowej Rady „Solidarności”.

Od listopada 1987 r. był członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej. Jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej Dolny Śląsk.

W 1988 r. przystąpił do Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.

W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

W czerwcu 1989 r. nie startował w wyborach, protestując w ten sposób przeciwko sposobowi tworzenia list wyborczych Komitetu Obywatelskiego.

W październiku 1990 r. ustąpił z funkcji przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk.

Był współzałożycielem powstałego w lipcu 1990 r. Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokratyczna (ROAD). Od stycznia 1991 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej ROAD.

W 1991 r. przystąpił do Unii Demokratycznej i przez dwa lata był jej wiceprzewodniczącym.

W 1994 r. został członkiem Unii Wolności. Od 2001 r. do 2005 r. pełnił obowiązki jej przewodniczącego.

W latach 1991-2001 był posłem na Sejm z listy UD potem UW. W tym okresie pracował m.in. w Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu, Komisji Przekształceń Własnościowych oraz Komisji Skarbu Państwa Uwłaszczenia i Prywatyzacji.

W 2005 r. należał do inicjatorów przekształcenia UW w Partię Demokratyczną. Kierował tym ugrupowaniem do 4 marca 2006 r.

Władysław Frasyniuk od 1993 r. jest udziałowcem FF „Fracht" sp. z o.o., zajmującej się spedycją, logistyką i transportem. (PAP)

mjs

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL