II Rzeczpospolita

17.01.2019

Sejm uczcił 100-lecie powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich

W 100. rocznicę powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tej organizacji naukowej oraz szacunek dla całego środowiska polskich geodetów – głosi treść uchwały, przyjętej w czwartek przez Sejm.

Za jej przyjęciem głosowało 428 posłów, przeciw był 1, żaden nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale napisano, że geodeci odegrali niezwykle ważną rolę w integracji terytorialnej Polski po okresie zaborów. Po odzyskaniu niepodległości podjęli oni prace nad efektywnym rozwojem kraju oraz szeroką akcję edukacyjną, patriotyczną i wychowawczą służącą podniesieniu świadomości narodowej i społecznej.

Po II wojnie Światowej geodeci polscy aktywnie włączyli się w proces odbudowy zniszczonej Polski, w tym w zagospodarowanie tzw. ziem odzyskanych. Brali czynny udział w pracach związanych ze zmianą podziału administracyjnego i odbudowy kraju, przekształceniem struktury agrarnej i przestrzennej z myślą o racjonalnej gospodarce przestrzennej i środowiskowej.

"W 100. rocznicę powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tej organizacji naukowej oraz szacunek dla całego środowiska polskich geodetów" - głosi uchwała.

W uzasadnieniu projektu uchwały napisano, że korzenie zawodu mierniczego w Polsce sięgają okresu średniowiecza. Na przestrzeni wieków struktura zawodu ulegała modyfikacjom pod wpływem zmieniającej się sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej. Zmieniały się także organizacje zawodowe skupiające w swoich szeregach dziś - geodetów, dawniej - mierniczych przysięgłych czy też geometrów.

Jako pierwszą organizację zawodową geodetów na ziemiach polskich można uznać utworzony w 1916 roku w Warszawie „Związek Geometrów”, który powstał z inicjatywy geometry Zygmunta Majewskiego. W tym samym czasie powołano również inne regionalne zrzeszenia geodetów.

Wnioskodawcy przypomnieli, że pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich odbył się w Warszawie w dniach 4 - 6 stycznia 1919 r.; od tego czasu stowarzyszenia geodetów polskich istniały ciągle. Nazwa organizacji wielokrotnie zmieniała się na przestrzeni lat: Związek Mierniczych Polskich (1925), Związek Mierniczych Przysięgłych (1926), który przekształcił się w Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych Rzeczpospolitej Polskiej (1935) i którego ostatni przed wojną zjazd odbył się w 1939 r. "W jego szeregach działali wybitni przedstawiciele nauki, społecznicy, patrioci, osoby zaufania publicznego, ludzie o właściwych i najwyższych kwalifikacjach" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Podkreślono, że po II wojnie światowej geodeci stanowili jedno z pierwszych środowisk technicznych, które samoistnie się zorganizowało. Na pierwszym zjeździe, jaki odbył się tuż po wyzwoleniu, 15-16 września 1945 r. powołany został komitet organizacyjny Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (1945), który upoważniono do „kooptacji wszystkich przedstawicieli przedwojennych organizacji", by ostatecznie przyjąć nazwę Stowarzyszenie Geodetów Polskich (1953) - nazwa ta utrzymała się do dziś.

Wskazano, że w ramach międzynarodowej współpracy ze stowarzyszeniami geodetów Republiki Czeskiej i Słowacji, SGP corocznie uczestniczy w organizacji Międzynarodowych Dni Geodezji. XXIII edycja spotkania odbyła się w 2017 r. w Warszawie - po raz ósmy w Polsce. (PAP)

itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL